เคียงดาว

 ไอริณ อินดี้โฟล์ก อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เคียงดาว ไอริณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาธิต มั่นคง

D | D |A | A |G | G |D | D |
D | D |A | A |G | G |D | D |

อยากจะเป็Dน..ทิวเขามีเธAอเป็นดอกไม้มีเธอเป็นGหาดทราย..ที่กลายเป็นท้อDงทะเล

อยากให้เธDอเป็นพระจันทร์ส่วนฉัAนจะเป็นพื้นดินที่คอGย..มองเธออยู่จากตรงนี้D

อยากเป็นแสBmง..ให้เธออบอุ่นเมื่อยามหนF#mาวอยากเป็นดBmาว..ที่เคียงคู่เธอบนนภF#mอยากเป็นนBmก..ที่บินอยู่บนเวหF#mแค่ขอได้ใกล้เธGอ.. แค่เพียงเท่านั้Aน..ตัวฉันก็สุขใจD..

D | D |A | A |G | G |D | D |
D | D |A | A |G | G |D | D |

* |

แค่ขอได้ใกล้เธAอ..ตัวฉันก็สุขใจD..คอร์ดเพลง เคียงดาว ไอริณ

เนื้อเพลง เคียงดาว ไอริณ อยากจะเป็น ทิวเขา มีเธอเป็นดอกไม้ มีเธอเป็นหาดทราย ที่กลายเป็นท้องทะเล อยากให้เธอเป็นพระจันทร์ ส่วนฉันจะเป็นพื้นดิน ที่คอย มองเธออยู่จากตรงนี้ อยากเป็นแสง ให้เธออบอุ่นเมื่อยามหนาว อยากเป็นดาว ที่เคียงคู่เธอบนนภา อยากเป็นนก ที่บินอยู่บนเวหา แค่ขอได้ใกล้เธอ แค่เพียงเท่านั้น ตัวฉันก็สุขใจ แค่ขอได้ใกล้เธอ ตัวฉันก็สุขใจ