รู้สึกดีขึ้นไหม

 ไม้หมอน วชิรวิทย์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รู้สึกดีขึ้นไหม ไม้หมอน วชิรวิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไม้หมอน วชิรวิทย์เรียบเรียง: Jittipon Thawornkitติดต่องานแสดง: 0859184338

B C# | F# |B C# | F# |

รอยBน้ำตาที่C#ยังอยู่F#ตรงแก้ม..ข้างขวBาของเธC#อ ฉันแอบF#เจ็บใจคงBยังไม่ลืC#มคนเก่าF#ใช่ไหมฮืB C# | F#อ..

คืนBและวันที่C#เราต่างF#โศกเศร้าหากเธBอคิดถึงเขC#าฉันเฝ้าF#ปวดใจควาBมสุขที่มีC# เธอสูญเสียF#ไปใช่ไหมฉัBน.. ให้C#.. เอF#ง..

เมื่C#/Fอความเจ็D#mบปวดทำให้กลัC#/Fวคำว่ารักเธอคงBไม่ต้องการที่จะรัF#ก.. ใคC#/Fร..แต่ฉันD#mอยาก.C#/F C#.จะถามให้เข้าBใจ..  Bm

เคียงข้างกันแบบF#นี้ รู้สึกดีC#/Fขึ้นไหมพอทำใD#mห้ความสุC#ข..จากเคยBลบเลือนหาย คืนF#กลับมาหาออกมG#mาจากเขาได้ยัC#

หากความสุขฉัF#น..นั้นทำให้เธอC#/Fใกล้ความรัD#mกที่เคยหายไปC#เธอยินดีBจะยอมรับ..เป็นคำF#พูดได้ไหมพูดให้G#m.. ฉันกอC#ดหัวใจเธอสักครั้ง

B C# | F# |B C# | F# |

เคยBพบเจอความC#เจ็บปวF#ดมากมายถูกควาBมรักทำร้ายC# ไม่ต่F#างกันควาBมสุขที่มีC# คงหลงเหลืF#อเพียงความฝันฉัBน.. เข้C#า.. ใF# C#จ..

* | ** |

 G#m  เธอยังคงกลัวใช่ไหB   ไม่ปล่อยให้เธอไD#mป.. แน่นอC#/Fน.. G#m  ความรักเริ่มดูสดใสB   เธอรู้สึกไหD#mม หรือเพียงแค่ฉัC#นคิดเองคนเดียว

* | ** |

F# C#/F | D#m C#/F |

รอเพียงเธBอจะยอมรับ เป็นคำF#พูดได้ไหมพูดให้G#m.. ฉันปลอC#บหัวใจ.. ที่บอบช้ำF#..คอร์ดเพลง รู้สึกดีขึ้นไหม Maimhon ไม้หมอน วชิรวิทย์

เนื้อเพลง รู้สึกดีขึ้นไหม Maimhon ไม้หมอน วชิรวิทย์ รอยน้ำตาที่ยังอยู่ตรงแก้ม ข้างขวาของเธอ ฉันแอบเจ็บใจ คงยังไม่ลืมคนเก่าใช่ไหม ฮือ คืนและวันที่เราต่างโศกเศร้า หากเธอคิดถึงเขาฉันเฝ้าปวดใจ ความสุขที่มี เธอสูญเสียไปใช่ไหม ฉัน ให้ เอง เมื่อความเจ็บปวดทำให้กลัวคำว่ารัก เธอคงไม่ต้องการที่จะรัก ใคร แต่ฉันอยาก จะถามให้เข้าใจ เคียงข้างกันแบบนี้ รู้สึกดีขึ้นไหม พอทำให้ความสุข จากเคยลบเลือนหาย คืนกลับมาหา ออกมาจากเขาได้ยัง หากความสุขฉัน นั้นทำให้เธอใกล้ ความรักที่เคยหายไป เธอยินดีจะยอมรับ เป็นคำพูดได้ไหม พูดให้ ฉันกอดหัวใจเธอสักครั้ง เคยพบเจอความเจ็บปวดมากมาย ถูกความรักทำร้าย ไม่ต่างกัน ความสุขที่มี คงหลงเหลือเพียงความฝัน ฉัน เข้า ใจ เธอยังคงกลัวใช่ไหม ไม่ปล่อยให้เธอไป แน่นอน ความรักเริ่มดูสดใส เธอรู้สึกไหม หรือเพียงแค่ฉันคิดเองคนเดียว รอเพียงเธอจะยอมรับ เป็นคำพูดได้ไหม พูดให้ ฉันปลอบหัวใจ ที่บอบช้ำ