เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม

 มีนตรา อินทิรา ลูกทุ่ง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม มีนตรา อินทิรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: นริศ อรัญรุตม์เรียบเรียง: บรรจง เวียงพลโปรดิวเซอร์: สุรพันธ์ จําลองกุลสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

D F#m | Bm A |G | A |

เป็นจั่งDใด๋..ล่ะตอF#mนนี้  ตอGนที่น้ำตาหล่Aเขาบ่Dฮัก เขาบ่F#mสน  เจ็บGบ่ล่ะหัวใA

ยังGบ่ฮู้ดอกว่Aา.. มื้อข้างหน้F#mาสิเป็นจั่งใBmด๋มื้อGนี้ขอฮ้องไห้ ไห้เพื่อลืมAจักคราว..

ไหลโล้ดเด้Dอน้ำตF#mา หลั่งออกมBmา อย่าเหลืAสมน้ำหน้าGคนบ่ฮู้เมือA สะเออะไปฮักDเขา  A

ปล่อยโล้ดเด้Dอ..เขื่อนน้ำตAเป่งออกมBmาท่วมฮักเก่Aสิล้างใจGที่มันเคยเน่Aอีกบ่ดGนเดี๋ยวมันก็เซAา เดี๋ยวเฮาDก็ลืม

เปิดมือDถือ..เบิ่งรูปF#mเขา แฮงเศร้Gา แฮงน้ำตาไหAคำว่าฮัDก..เคยโพสต์F#mไว้ แจ้งเตือGนมาให้เจ็บAตื่ม

เปิดGเพลงใด๋ก็Aซ่าง พอได้ฟัF#mงก็น้ำตาซึBmเฮ็ดGทุกอย่างให้ลืม ลืมว่าเคAยฮักเขา..

* | ** |

อกมันหัBmก ย้อนฮักคนซั่Aว คนขี้ตั๋Gวเฮ็ดหัวใจพัDลืมให้ไBmด้ บอกใจให้ฟัAย้ำอีกครั้งG.. อย่าฮักไผเด้อAเฮา..

Bm | A |G | D |
Bm | A |G | A |

* | ** |

สิล้างใจGที่มันเคยเน่Aอีกบ่ดGนเดี๋ยวมันก็เซAา..เดี๋ยวเฮาก็ลืDม..คอร์ดเพลง เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม มีนตรา อินทิรา

เนื้อเพลง เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม มีนตรา อินทิรา เป็นจั่งใด๋ ล่ะตอนนี้ ตอนที่น้ำตาหล่น เขาบ่ฮัก เขาบ่สน เจ็บบ่ล่ะหัวใจ ยังบ่ฮู้ดอกว่า มื้อข้างหน้าสิเป็นจั่งใด๋ มื้อนี้ขอฮ้องไห้ ไห้เพื่อลืมจักคราว ไหลโล้ดเด้อน้ำตา หลั่งออกมา อย่าเหลือ สมน้ำหน้าคนบ่ฮู้เมือ สะเออะไปฮักเขา ปล่อยโล้ดเด้อ เขื่อนน้ำตา เป่งออกมาท่วมฮักเก่า สิล้างใจที่มันเคยเน่า อีกบ่ดนเดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม เปิดมือถือ เบิ่งรูปเขา แฮงเศร้า แฮงน้ำตาไหล คำว่าฮัก เคยโพสต์ไว้ แจ้งเตือนมาให้เจ็บตื่ม เปิดเพลงใด๋ก็ซ่าง พอได้ฟังก็น้ำตาซึม เฮ็ดทุกอย่างให้ลืม ลืมว่าเคยฮักเขา อกมันหัก ย้อนฮักคนซั่ว คนขี้ตั๋วเฮ็ดหัวใจพัง ลืมให้ได้ บอกใจให้ฟัง ย้ำอีกครั้ง อย่าฮักไผเด้อเฮา สิล้างใจที่มันเคยเน่า อีกบ่ดนเดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม