วันที่ได้คำตอบ

 มีนตรา อินทิรา ลูกทุ่ง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วันที่ได้คำตอบ มีนตรา อินทิรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C Em | Am G |
C Em | Am |

วัCนที่โชคชะตEmาไม่อยู่เคียงข้างAmเรา    GวัCนที่มีแค่เรEmาที่อยู่เคียงข้างAmกันวัGนนั้นFที่มีแต่จม ล้มลุGก คลุกคลานวันนั้Emนความจริงสลายกลายเป็นAmฝันวันนั้Fน..เราเหลือแต่คำว่าเราจริง ๆG

อยู่ร่วมทุDmกข์มากกว่าสุขก็ไม่เคยท้Emอ ไม่เคยทิ้งกัAmยังปลอFบใจกัน ทั้ง ๆ ที่ร้องไห้G..

แต่สุดท้าCยเราไม่เป็นอะไรและสุดท้าEmยรักไม่เป็นอะไรวันนี้Amยิ่งรัก รักกว่าเดิมด้วยซ้ำGไปเมื่อผ่านพ้Cนวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้Emและได้เข้าใจว่ารักFแท้นั้นเป็นEmแบบไหนวันนี้Dm.. (เรGานั้นได้คำ(C)ตอบ)

C Em | F Em |Dm G |

** | ** | ** |

ว่ารักFแท้นั้นเป็Emนแบบไหนวันนี้Dm..  เราGนั้นได้คำCตอบ..

C |คอร์ดเพลง วันที่ได้คำตอบ มีนตรา อินทิรา

เนื้อเพลง วันที่ได้คำตอบ มีนตรา อินทิรา วันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเรา วันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกัน วันนั้นที่มีแต่จม ล้มลุก คลุกคลาน วันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝัน วันนั้น เราเหลือแต่คำว่าเราจริงๆ อยู่ร่วมทุกข์มากกว่าสุข ก็ไม่เคยท้อ ไม่เคยทิ้งกัน ยังปลอบใจกัน ทั้งๆที่ร้องไห้ แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไร และสุดท้ายรักไม่เป็นอะไร วันนี้ยิ่งรัก รักกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้า เราต่างได้รู้และได้เข้าใจ ว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหน วันนี้ (เรานั้นได้คำตอบ) ว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหน วันนี้ เรานั้นได้คำตอบ