ไม่ธรรมดา (Ost. U-PRINCE Series)

 มุก วรนิษฐ์ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ธรรมดา มุก วรนิษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: แมนสรวง สุรางครัตน์เรียบเรียง: วัฒนกร ศรีวังสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | A#m |D#m | A#m |

F# | A#m |D#m | A#m |
B | A#m D#m |G#m | C# |F# | F# |

 F#  คนธรรมดา..ที่ไม่A#mธรรมดา.. D#m  เคยเดินตามหา ก็ไม่เจA#mอสักราย..   แค่คนB ๆ นึง.. ที่มีผA#mลทางใD#mจ..   ที่เจG#mอก็ไม่ใช่.. ที่ใช่C#ก็ไม่เจอ..

 F#  คนธรรมดา..ที่ไม่A#mธรรมดา D#m  ที่สุดฟ้าก็พาให้มาA#mพบเธอ   เธอคือBคนเดียว.. ที่ไม่ต้อA#mงเลิศเลD#m   แต่อยู่G#mใกล้เธอ เหมือนเจอสวรC#รค์ในหัวใF#

 D#m  จบแล้วที่เสาA#mะหา..   ได้มาพG#mบตัวจริC#งสักทีF#.. D#m  ชีวิตต่อจาA#mกนี้   คงBจะดีถ้ามีแต่เธC#อ..

ก่อนจะนอนอยากเจF#อเธอเป็นคนสุดท้าA#mคนแรกของเช้าถัดไD#mป ฉันก็อยากเห็นเธA#mเช้าก็มีแต่เธBค่ำก็มีแต่เธA#mอคนเดียว..เท่าG#m C#นั้น..

อยากทำตัวติดเธF#อ ไม่ต้องห่างไปไหA#mไม่ว่าจะทำอะไรD#m ก็อยากทำด้วยกัA#mทุกลมหายใจเข้าออBทุกเวลาของA#m D#m | G#m | C#ฉัน..อยากจะใช้กับเธ(F#)อ..

 F#  มันช่างคุ้ม คุ้มกับกาA#mรรอคอย D#m  เหนื่อยไม่น้อย ที่คอยเฝ้าเจA#mอตั้งนาน   แต่ในBนาที..แรกที่ได้เห็A#mนหน้ากัD#m   นG#mาทีนั้น..รู้เลยว่าคุ้C#มที่รอF#..

* | ** | *** |

D#m | A#m |B | C# |

** | *** |

F# | A#m |D#m | A#m |
B | A#m D#m |G#m | C# |F# |คอร์ดเพลง ไม่ธรรมดา มุก วรนิษฐ์

เนื้อเพลง ไม่ธรรมดา มุก วรนิษฐ์ คนธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา เคยเดินตามหา ก็ไม่เจอสักราย แค่คนๆนึง ที่มีผลทางใจ ที่เจอก็ไม่ใช่ ที่ใช่ก็ไม่เจอ คนธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ที่สุดฟ้าก็พาให้มาพบเธอ เธอคือคนเดียว ที่ไม่ต้องเลิศเลอ แต่อยู่ใกล้เธอ เหมือนเจอสวรรค์ในหัวใจ จบแล้วที่เสาะหา ได้มาพบตัวจริงสักที ชีวิตต่อจากนี้ คงจะดีถ้ามีแต่เธอ ก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้าย คนแรกของเช้าถัดไป ฉันก็อยากเห็นเธอ เช้าก็มีแต่เธอ ค่ำก็มีแต่เธอคนเดียว เท่านั้น อยากทำตัวติดเธอ ไม่ต้องห่างไปไหน ไม่ว่าจะทำอะไร ก็อยากทำด้วยกัน ทุกลมหายใจเข้าออก ทุกเวลาของฉัน อยากจะใช้กับเธอ มันช่างคุ้ม คุ้มกับการรอคอย เหนื่อยไม่น้อย ที่คอยเฝ้าเจอตั้งนาน แต่ในนาที แรกที่ได้เห็นหน้ากัน นาทีนั้น รู้เลยว่าคุ้มที่รอ