Escape

 Moving and Cut สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Escape Moving and Cut
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปารินทร์ โฆรวิสเรียบเรียง: Moving and Cutติดต่องานแสดง: 0814045556

Amaj7 | G#m |F#m | Emaj7 |

C#m | B |A | B |

ฉันเพียงแค่อยEากหนีไปยังฝืนความรู้สึC#mกไม่ไหวเพราะว่าในความหลัAไม่ได้ทำให้มีความหวัF#mง ให้เดินต่Bอไป

แต่สุดท้ายฉันยังคงอEยู่..ที่เดิมมีชีวิตเหมือนวันเก่า ๆC#m .. เสมอได้แค่ยิ้มให้ความผิดหวัAและคงทำได้เพียงแค่นั้F#mน..มานานเหลือเกิB

ฉันเพียงอยากขอEช่วยทำให้ฉันหายไปหายไปในความฝัC#mนที่ไม่มีใครสนBmใจอยู่ตรงนั้Aน คงงดงาม ฟ้G#mาที่สีครามF#mมที่พัดผ่านไปBได้แต่หวังว่ามันคงสวยEงาม

แม้มันจะอEยู่แสนไกลและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุC#mดตรงไหนแต่ฉันก็ยังตามหAที่ที่ฉันนั้นคอยไขว่คว้F#mา มีจริงใช่Bไหม..

* |

C#m | B |A | B |

C#m | B |A | B |

ฉันเพียงอยากเดินEทางไปให้ไกลแสนไกลไปบนดาวดวงนั้C#mนที่ไม่มีใครสนBmใจอยู่บนนั้Aนคงงดงาม ฟ้G#mาที่สีครามF#mมที่พัดผ่านไปB..

** |

ได้แต่หวังว่ามันคงสวยAงาม..   C#m D#dimฉันหวังว่ามันคงสวยAงาม..    C#mฉันหวังว่ามันคงสวEยงาม..คอร์ดเพลง Escape Moving and Cut

เนื้อเพลง Escape Moving and Cut ฉันเพียงแค่อยากหนีไป ยังฝืนความรู้สึกไม่ไหว เพราะว่าในความหลัง ไม่ได้ทำให้มีความหวัง ให้เดินต่อไป แต่สุดท้ายฉันยังคงอยู่ ที่เดิม มีชีวิตเหมือนวันเก่าๆ เสมอ ได้แค่ยิ้มให้ความผิดหวัง และคงทำได้เพียงแค่นั้น มานานเหลือเกิน ฉันเพียงอยากขอช่วยทำให้ฉันหายไป หายไปในความฝันที่ไม่มีใครสนใจ อยู่ตรงนั้น คงงดงาม ฟ้าที่สีคราม ลมที่พัดผ่านไป ได้แต่หวังว่ามันคงสวยงาม แม้มันจะอยู่แสนไกล และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหน แต่ฉันก็ยังตามหา ที่ที่ฉันนั้นคอยไขว่คว้า มีจริงใช่ไหม ฉันเพียงอยากเดินทางไปให้ไกลแสนไกล ไปบนดาวดวงนั้นที่ไม่มีใครสนใจ อยู่บนนั้นคงงดงาม ฟ้าที่สีคราม ลมที่พัดผ่านไป ได้แต่หวังว่ามันคงสวยงาม ฉันหวังว่ามันคงสวยงาม ฉันหวังว่ามันคงสวยงาม