วอนลมฝากรัก

 แนนซี่ ท็อปไลน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วอนลมฝากรัก แนนซี่ ท็อปไลน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรินทร์ ภาคสิริเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: TOPLINE Musicติดต่องานแสดง: 0817111059

F#m |

A | A |Bm | Bm |C#m | A |

ยามลมโชยมAา.. พF#mาใจหน่วงหนัC#mคิF#mดถึงรัก..ครั้งก่อนนั้AนเคยรัญจวBmก่อAนเราอยู่เคียงกัC#mน เคยสุข เคยสันF#mต์ ชิดเชยชวนห่าAงกันสุดคร่ำครวC#mญ หนาวลมกลับหวนEรักไกลกันA

คำคุณรำพัAน.. ฉันF#mยังคงจำC#mรัF#mก รัก รัก ใครฝากรักAมาจำนรBmรจ์แต่AคุณกลับลืมคำC#m ไม่จด ไม่จำF#m ช้ำใจพลันคอAยทุกคืนวัน..เวียนเปลี่ยนผัBmน เหมันต์คอF#mนอAนยังละเมอ เธออยู่หนใด..

Bm | Bm |F#m | F#m |
F#m | F#m | E A |

วอนลมจ๋Aา พัดพาคู่รัF#mกของข้าคืนจำBmทนฝืAน..นอนสะอื้นE หนาวทรวงในAลาลาลF#mา ลันลา ลันลาอยู่Bmแห่งไหAน หรือลืมคู่ใEจคนเก่าก่อA

ลมยังครางครวAญ.. พF#mาใจป่วนปั่C#mหนF#mาว หนาว หนาว คราวก่อนนั้AนฉันเคียงนอBmAกที่ป้องกันลC#mม เคยสุข เคยสF#mม แสนอาวรณ์ใจAรอน ๆ นอนกอดหมBmอนอยู่เดียวดF#mายจงAเอ็นดูใจ.. ใครเฝ้EาหลงAคอย..

A F#m | C#m | F#m A Bm |
A C#m | F#m |A | Bm F#m |A | Bm F#m |

* | ** |

Bm | Bm |F#m | F#m |
F#m | F#m | E A |A |คอร์ดเพลง วอนลมฝากรัก แนนซี่ ท็อปไลน์

เนื้อเพลง วอนลมฝากรัก แนนซี่ ท็อปไลน์ ยามลมโชยมา พาใจหน่วงหนัก คิดถึงรัก ครั้งก่อนนั้นเคยรัญจวน ก่อนเราอยู่เคียงกัน เคยสุข เคยสันต์ ชิดเชยชวน ห่างกันสุดคร่ำครวญ หนาวลมกลับหวนรักไกลกัน คำคุณรำพัน ฉันยังคงจำ รัก รัก รัก ใครฝากรักมาจำนรรจ์ แต่คุณกลับลืมคำ ไม่จด ไม่จำ ช้ำใจพลัน คอยทุกคืนวัน เวียนเปลี่ยนผัน เหมันต์คอย นอนยังละเมอ เธออยู่หนใด วอนลมจ๋า พัดพาคู่รักของข้าคืน จำทนฝืน นอนสะอื้น หนาวทรวงใน ลาลาลา ลันลา ลันลา อยู่แห่งไหน หรือลืมคู่ใจคนเก่าก่อน ลมยังครางครวญ พาใจป่วนปั่น หนาว หนาว หนาว คราวก่อนนั้นฉันเคียงนอน อกที่ป้องกันลม เคยสุข เคยสม แสนอาวรณ์ ใจรอนๆนอนกอดหมอนอยู่เดียวดาย จงเอ็นดูใจ ใครเฝ้าหลงคอย