ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บ

 ณัฏฐ์ กิตติสาร ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บ ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฟ้า ยศสรัลเรียบเรียง: มาร์ค ใบเตยสังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

Dm | A# |Gm | A |

F Am | Dm C |A# C | F |

เจ็บพอแล้Dmวใช่ไหม ที่เขาให้Cเป็นแค่แฟนเก็บมีค่าA#เพียงปลายเล็บ เขาเก็บไGmว้ใช้งานยามเหCงา

เศร้าในมุDmมที่โดนเก็บ เจ็บแค่ไหCนต้องทนเอาน้ำตาไหลFไม่เคยบรรเทาเป็นน้อยเขDmาให้เศร้าทำไมC

ในวันนี้Dmให้เธอโยนทิ้งไปC กับอดีตA#ที่ทำร้ายใFจะจำGmมันไปทำไม ในวันพลาดพลั้Fเธอพร้อDmมเริ่มต้นหรือยัCง..กับผู้ชาAmยที่ไม่แคร์ควาDmมหลังเริ่มต้นGmหรือยัง กับผู้ชาA#ยที่รักเธออย่างฉัC

ไม่ต้องเป็นแฟนเก็Fไม่ต้องทAmนเจ็บกับความเหDmงาไม่ต้องเป็Cนน้อยใครเขA#า ฉันจะเอCาเธอเป็นตัวจริFอ้อมกอดผู้ชาDmยคนนี้C จะคอยซับAmน้ำตาด้วยรักDmจริงทิ้งไGmป ให้เธอทิ้งไปCสิ่งที่มีGmวันนี้ ฉันขอCเธอเริ่มต้นใหFม่

Gm F | Dm C | C |

ฟ้Fา..ตอนนี้Amเริ่มจะสว่DmางความมืดมิFด..เริ่มหมดไป จนมองเห็นCทางต่อไปนี้Amเธอจะไม่อ้างว้าGmจะอยู่กับเธAmอไม่มีลาร้าDmทุกเส้นทาGmง..จะมีคนที่รักเธออย่างฉัC

** | ** |

A | Dm Gm C |F |คอร์ดเพลง ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บ ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม

เนื้อเพลง ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บ ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม เจ็บพอแล้วใช่ไหม ที่เขาให้เป็นแค่แฟนเก็บ มีค่าเพียงปลายเล็บ เขาเก็บไว้ใช้งานยามเหงา เศร้าในมุมที่โดนเก็บ เจ็บแค่ไหนต้องทนเอา น้ำตาไหลไม่เคยบรรเทา เป็นน้อยเขาให้เศร้าทำไม ในวันนี้ให้เธอโยนทิ้งไป กับอดีตที่ทำร้ายใจ จะจำมันไปทำไม ในวันพลาดพลั้ง เธอพร้อมเริ่มต้นหรือยัง กับผู้ชายที่ไม่แคร์ความหลัง เริ่มต้นหรือยัง กับผู้ชายที่รักเธออย่างฉัน ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บ ไม่ต้องทนเจ็บกับความเหงา ไม่ต้องเป็นน้อยใครเขา ฉันจะเอาเธอเป็นตัวจริง อ้อมกอดผู้ชายคนนี้ จะคอยซับน้ำตาด้วยรักจริง ทิ้งไป ให้เธอทิ้งไป สิ่งที่มีวันนี้ ฉันขอเธอเริ่มต้นใหม่ ฟ้า ตอนนี้เริ่มจะสว่าง ความมืดมิด เริ่มหมดไป จนมองเห็นทาง ต่อไปนี้เธอจะไม่อ้างว้าง จะอยู่กับเธอไม่มีลาร้าง ทุกเส้นทาง จะมีคนที่รักเธออย่างฉัน