โยนแฟนเขาทิ้ง

 ณัฏฐ์ กิตติสาร ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โยนแฟนเขาทิ้ง ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัฐพล ต้นคำเรียบเรียง: มาร์ค ใบเตยสังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

C# | C# Fm |C# | G# C# |

ขึ้นC#รถเมล์ไม่ทัG#น ก็ยังรA#mอขึ้นคันใหม่ได้C#คบF#คนใช่ในวันG#สายไป อย่าได้แคC#ร์

ตัวจริงF#เขายืนข้างกาG#ย สู้ไปFmก็มีแต่แA#mพ้เช็ดน้ำตาD#mที่มาจากแผG#ลหัวใจเถิดหนG#า..

รักC#คนมีเจ้าขอG#ง จึงต้องนอA#mงน้ำตาเช้าค่ำF#เพราA#mะหลงเชื่อ..เขาในG#น้ำคำที่ปั้นมC#

เธอเอF#งคงทุกข์เต็มใจG#.. ที่ใคFmรเขามาตราหน้A#mฉันไม่อาD#mจทนเห็นน้ำตG#า..เธอไหลมF#าเซ่นG#ความขมC#ขื่น

โยD#mนภูเขาออกจาA#mกอกยกแฟFmนเขาออกจากใจG#สิ่งที่แล้F#ว ให้แล้วไป ร้องไห้ให้ตาG#ย ก็ไม่ได้คืน..

โยนแฟนเขC#า..ออG#/CกจากใจเถิดหA#m G#นาเสียF#น้ำตา ไม่คุ้มG#กับความกล้ำC#กลืนตัดใจF# จะได้ตัดเหG#งา ตัดเขFmา จะได้ใจคืA#mอยากเห็นD#mรอยยิ้มระรื่น..กลับมาเหมือนเดิG#

เอาแฟนเขC#า.. ออกG#/Cจากใจได้ไA#m G#หมกอดF#เขาไว้เท่าไรG# ช้ำยิ่งจะเพิ่C#สิ่งของF#ที่ยืมเขามG#า ก็คืนFmเขาไปที่เดิA#mอย่าเติD#mม..ให้ใจG#ต้องเจ็บอีกเลยC#เธอ

C# G# |

ถ้าC#ในวันหนึ่งเขG#า.. ไม่มีหลA#mงเหลือเงาในใF#โลกA#mใบใหม่..ก็คงG#เริ่มมีให้พบC#เจอ

ตอนนั้นF#ใจคงหยุดเหG#งาเพราะยกเขFmาทิ้งจากใจเธA#mเป็นกำลังใจใD#mห้เธอเสมอG#กับพรุ่งนี้D#mของเธอ ที่จะเริ่G#มต้นชีวิตใหC#ม่

D#m | Fm |F# Fm | D#m G# | G# |

* | ** |คอร์ดเพลง โยนแฟนเขาทิ้ง ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม

เนื้อเพลง โยนแฟนเขาทิ้ง ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม ขึ้นรถเมล์ไม่ทัน ก็ยังรอขึ้นคันใหม่ได้ คบคนใช่ในวันสายไป อย่าได้แคร์ ตัวจริงเขายืนข้างกาย สู้ไปก็มีแต่แพ้ เช็ดน้ำตาที่มาจากแผลหัวใจเถิดหนา รักคนมีเจ้าของ จึงต้องนองน้ำตาเช้าค่ำ เพราะหลงเชื่อ เขาในน้ำคำที่ปั้นมา เธอเองคงทุกข์เต็มใจ ที่ใครเขามาตราหน้า ฉันไม่อาจทนเห็นน้ำตา เธอไหลมาเซ่นความขมขื่น โยนภูเขาออกจากอก ยกแฟนเขาออกจากใจ สิ่งที่แล้ว ให้แล้วไป ร้องไห้ให้ตาย ก็ไม่ได้คืน โยนแฟนเขา ออกจากใจเถิดหนา เสียน้ำตา ไม่คุ้มกับความกล้ำกลืน ตัดใจ จะได้ตัดเหงา ตัดเขา จะได้ใจคืน อยากเห็นรอยยิ้มระรื่น กลับมาเหมือนเดิม เอาแฟนเขา ออกจากใจได้ไหม กอดเขาไว้เท่าไร ช้ำยิ่งจะเพิ่ม สิ่งของที่ยืมเขามา ก็คืนเขาไปที่เดิม อย่าเติม ให้ใจต้องเจ็บอีกเลยเธอ ถ้าในวันหนึ่งเขา ไม่มีหลงเหลือเงาในใจ โลกใบใหม่ ก็คงเริ่มมีให้พบเจอ ตอนนั้นใจคงหยุดเหงา เพราะยกเขาทิ้งจากใจเธอ เป็นกำลังใจให้เธอเสมอ กับพรุ่งนี้ของเธอ ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่