พ้อใหม่ลืมเก่า

 ออย แสงศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: เธค คอนสารสังกัดค่าย: guitar record (กีต้าร์เรคคอร์ด)ติดต่องานแสดง: 0986125171

F# | Fm |D#m | G# | G# |

ปาA#mกกะบอกว่าฮัก น้องฮักอ้าFmยหลาย..แต่น้อA#mง.. บ่เฮ็ดคือจั่งคำFmเว้าน้อF#งสิบ่ฮักไผG#  มั่นใจFmในฮักของเฮA#mผู้ใด๋เป็นคD#mนเว้า..G#  หนอC#น้อง

นี่D#mบ่น้อใจคน  บ่ดFmนกะเปลี่ยนใจลืมคำF#ที่เคยบอกไว้..ว่าน้องฮักอ้ายG#หลาย...

พ้อใหF#ม่กะลืมเก่G#า  พ้อเขFmากะลืมอ้าA#mได้ฮัF#กเป็นคนสุดท้G#าย..ของC#ใจพ้อใหF#ม่กะลืมเก่G#เมื่อน้องฮักเขFmา อ้ายนั่งฮ้องA#mไห้ฮู้บ่F#อ้ายสิขาดใG#จ..เมื่อน้องพ้อใหม่และลืมเก่า

C# | C# |

* | ** |

F# | Fm |D#m | G# | G# |

** |

F# F#m |C# |คอร์ดเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ออย แสงศิลป์ ปากกะบอกว่าฮัก น้องฮักอ้ายหลาย แต่น้อง บ่เฮ็ดคือจั่งคำเว้า น้องสิบ่ฮักไผ มั่นใจในฮักของเฮา ผู้ใด๋เป็นคนเว้า หนอน้อง นี่บ่น้อใจคน บ่ดนกะเปลี่ยนใจ ลืมคำที่เคยบอกไว้ ว่าน้องฮักอ้ายหลาย พ้อใหม่กะลืมเก่า พ้อเขากะลืมอ้าย ได้ฮักเป็นคนสุดท้าย ของใจ พ้อใหม่กะลืมเก่า เมื่อน้องฮักเขา อ้ายนั่งฮ้องไห้ ฮู้บ่อ้ายสิขาดใจ เมื่อน้องพ้อใหม่และลืมเก่า