รักคนอ้อร้อ

 ป๋อง ณ ปะเหลียน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักคนอ้อร้อ ป๋อง ณ ปะเหลียน
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

A | A |F#m | F#m |

A | F#m |D | E | A D | E |

ไหนAว่าน้องไม่ขี้หF#mไหนDว่าน้องนั้นจริงใEแหลงAอ้อร้อ แหลF#mงทำไหรว่าไม่DมีใครสักคE

พี่อยู่โบAระ ไม่เหมาะกับคนสวF#mน้องรวDย ไม่คู่กับคนจEแต่หลงAรักแล้ว อย่างไF#mงก็ทนยอมDรักคEนอ้อร้A

ตกหลุมรัF#mก น้องขุดดักเอาไAว้ขึ้นไม่ไF#mด้ เวียนว่ายลอยคAจมตายเปล่F#mา ช้ำใจไม่หล่Aคนอ้อร้Dอ ไม่มีEหัวใจA..

หลAอก..พี่บ่าวแต่สาวหนุF#mคนDอื่นทุกข์ไม่เป็นไEน้องAอ้อร้อ พี่ยังรักF#mเหม็ดใจนาDนแค่ไหEนก็รA | (E)อ..

A | F#m |A | F#m |
D | E |A | A |

* | ** | * |

D | A |G | A |
D | A |D E | A | A | A |คอร์ดเพลง รักคนอ้อร้อ ป๋อง ณ ปะเหลียน

เนื้อเพลง รักคนอ้อร้อ ป๋อง ณ ปะเหลียน ไหนว่าน้องไม่ขี้หก ไหนว่าน้องนั้นจริงใจ แหลงอ้อร้อ แหลงทำไหร ว่าไม่มีใครสักคน พี่อยู่โบระ ไม่เหมาะกับคนสวย น้องรวย ไม่คู่กับคนจน แต่หลงรักแล้ว อย่างไงก็ทน ยอมรักคนอ้อร้อ ตกหลุมรัก น้องขุดดักเอาไว้ ขึ้นไม่ได้ เวียนว่ายลอยคอ จมตายเปล่า ช้ำใจไม่หล่อ คนอ้อร้อ ไม่มีหัวใจ หลอก พี่บ่าวแต่สาวหนุก คนอื่นทุกข์ไม่เป็นไร น้องอ้อร้อ พี่ยังรักเหม็ดใจ นานแค่ไหนก็รอ