รอยหวาย

 ป๋อง ณ ปะเหลียน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอยหวาย ป๋อง ณ ปะเหลียน
สังกัดค่าย: 65 Media

G | Em |C | D |

ยางGผลัดใบแล้วหลาว น้องสาEmวก็ยังไม่หลบมาลมฝนCต้นพฤษภาฯ ยังพัดมAmาให้หนาวหัวใD

แต่วันนี้Bmสาวนุ้ยไปอยู่ไกล พี่อEmดขวยใจไม่ได้กลัวลืมคนCทางนี้..หลงคำAmลวงชายทางนั้D

จำไGด้หม้ายล่ะน้องเมื่อครั้งเราสอEmงเขี่ยพองทำหนมลากินหนมCไข่ปลา หนมบ้Amา หนมดิซำด้วยกันD

เดือนสิบBmทุกปีที่เราเคยหนุกกันสุด ๆยิงปืนEmลูกอุด เขชิงช้าสวรรค์หนังลุงCโนราห์ เขาจัดมาAmแข่งกันแลกัDนจนหวันหัวเช้G

ตอนเด็ก ๆAm คิดถึงเป่ากบกินลูกขรBmบ ลูกโท ลูกหวาดขึ้นกำชำซัCดลูกท้อนจิ้มน้ำปลAmเล่นทอยสะบ้Dา ทอยอีพาซัดราG

พี่ยิงฉับโผCลง ถูกโมDงของน้องจนร้องไห้Gยายหวดกับไม้หวาCย ยังจำได้Dที่ขาพี่บ่าGรอยหวาEmยกลายเป็นความทรงจำAmตอกย้ำBmซ้ำรอยเรื่องราEmถึงตาCยกลายเป็นขี้เถ้Am Dา..บ่าวไม่ลืมเลG | (D)

หวังGว่าน้องอิหลบบ้านด้ามขวาEmนเคียงเลยาวไกลบินหลCาจะกินอะไร ที่ในเมืองกรุD

รถไฟBmที่ไม่เสียตางค์ช่วยพาน้องนาEmงหลบมานุ่งผ้าถุงมาตัดยาCงตอนหัวAm Dรุ่ง..กันสองคน

* | ** |

G | Bm |C | D | G |

* | ** |

G | Em |C | D |คอร์ดเพลง รอยหวาย ป๋อง ณ ปะเหลียน

เนื้อเพลง รอยหวาย ป๋อง ณ ปะเหลียน ยางผลัดใบแล้วหลาว น้องสาวก็ยังไม่หลบมา ลมฝนต้นพฤษภาฯ ยังพัดมาให้หนาวหัวใจ แต่วันนี้สาวนุ้ยไปอยู่ไกล พี่อดขวยใจไม่ได้ กลัวลืมคนทางนี้ หลงคำลวงชายทางนั้น จำได้หม้ายล่ะน้อง เมื่อครั้งเราสองเขี่ยพองทำหนมลา กินหนมไข่ปลา หนมบ้า หนมดิซำด้วยกัน เดือนสิบทุกปีที่เราเคยหนุกกันสุดๆยิงปืนลูกอุด เขชิงช้าสวรรค์ หนังลุงโนราห์ เขาจัดมาแข่งกัน แลกันจนหวันหัวเช้า ตอนเด็กๆคิดถึงเป่ากบ กินลูกขรบ ลูกโท ลูกหวาด ขึ้นกำชำซัดลูกท้อนจิ้มน้ำปลา เล่นทอยสะบ้า ทอยอีพาซัดราว พี่ยิงฉับโผลง ถูกโมงของน้องจนร้องไห้ ยายหวดกับไม้หวาย ยังจำได้ที่ขาพี่บ่าว รอยหวายกลายเป็นความทรงจำ ตอกย้ำซ้ำรอยเรื่องราว ถึงตายกลายเป็นขี้เถ้า บ่าวไม่ลืมเลย หวังว่าน้องอิหลบบ้าน ด้ามขวานเคียงเลยาวไกล บินหลาจะกินอะไร ที่ในเมืองกรุง รถไฟที่ไม่เสียตางค์ ช่วยพาน้องนางหลบมานุ่งผ้าถุง มาตัดยางตอนหัวรุ่ง กันสองคน