คำสั้นสั้น

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำสั้นสั้น ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม (ฟองเบียร์)

C | G |C | G |C | C |

เสียGงตามสาย ข้อความAmจากใจหรือCจดหมายในซองGเก่า ๆคำGสั้นสั้นที่ทำให้วันAmสีเทาฉันมีCแรงก้าวมาGตั้งไกล

ตอนล้Cมเธอบอกให้ลุกตอนฟุบเธออยู่ตรงนี้ ประคG D/F# | Emองใกล้ ๆ ..เดินAmมาตั้งไกล..Dด้วยคำสั้น ๆ จากเธG | Cอ..

แค่Gเหนื่อยไหม ฉันกินAmอะไรมีใครCรังแกหรือเปล่GคำGว่าห่วงที่มันไม่เคยAmยืดยาวแต่เข้CาไปกลางหัวใG

วันนี้Cฉันเก็บเอาฝันวันนั้นมาอยู่ตรงนี้ในมืG D/F# | Emอฉันได้..ไม่ใช่Amเพราะใคร.. เพราะเธG | Cอ..

สั้นสั้Amน และแสนจะยิ่งEmใหญ่สั้นสั้Amน แต่มันช่างมากEmมายสั้นสั้Amน ที่ฉันจะพูดEmไปหัวDใจฉัน.. (ให้เธGอ/ขอบคุณ) C

Em | C |Em | C |
Em | C |D | G | C |

มีGชีวิต เมื่อตอนAmเกิดมา ต้นทุCนไม่มีเท่าไหGร่แต่เธอGเป็นเหมือนกำไรAm..ที่มีเข้ามGบางครั้งCมันท้อ พอรู้Amว่าเธอ..อG D/F# | Emยู่รอข้างหน้าหัวAmใจที่อ่อนล้Dา.. ก็กลับมาสมบูG | Cรณ์..

** |

หัวDใจฉัน.. ขอบคุGณ..คอร์ดเพลง คำสั้นสั้น ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง คำสั้นสั้น ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เสียงตามสาย ข้อความจากใจ หรือจดหมายในซองเก่าๆคำสั้นสั้นที่ทำให้วันสีเทา ฉันมีแรงก้าวมาตั้งไกล ตอนล้มเธอบอกให้ลุก ตอนฟุบเธออยู่ตรงนี้ ประคองใกล้ๆ เดินมาตั้งไกล ด้วยคำสั้นๆจากเธอ แค่เหนื่อยไหม ฉันกินอะไร มีใครรังแกหรือเปล่า คำว่าห่วงที่มันไม่เคยยืดยาว แต่เข้าไปกลางหัวใจ วันนี้ฉันเก็บเอาฝันวันนั้นมาอยู่ตรงนี้ ในมือฉันได้ ไม่ใช่เพราะใคร เพราะเธอ สั้นสั้น และแสนจะยิ่งใหญ่ สั้นสั้น แต่มันช่างมากมาย สั้นสั้น ที่ฉันจะพูดไป หัวใจฉัน (ให้เธอ/ขอบคุณ) มีชีวิต เมื่อตอนเกิดมา ต้นทุนไม่มีเท่าไหร่ แต่เธอเป็นเหมือนกำไร ที่มีเข้ามา บางครั้งมันท้อ พอรู้ว่าเธอ อยู่รอข้างหน้า หัวใจที่อ่อนล้า ก็กลับมาสมบูรณ์ หัวใจฉัน ขอบคุณ