เธอเก่งที่สุดแล้ว

 PORZAX อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอเก่งที่สุดแล้ว PORZAX
เนื้อร้อง/ทำนอง: PORZAXโปรดิวเซอร์: patwanpp

A | A |D | D |
A | A |D | D |

 A  วันนี้ท้องไม่สดใส ฉันเห็นก่อนเมฆสีเทD   ฝนตกอีกแล้ว คงเหงาเหมือนเดิมนะตัวเรา A  แต่ในมุมมองกลับหลัง บางทีก็ดีเหมือนกัD   กลางคืนเหน็บหนาว กลางวันมีรุ้งชโลมใจ

 A  เธอชอบเพลงนี้มากเลย ไม่รู้เธอลืมหรือยัD   ในตอนที่ฝนพรำฉันเขียนเพลงนี้ขึ้นมา A  ส่งให้เธอฟังคนแรก เธอรู้อะไรบ้างเปล่D   ส่งความในใจเป็นบทเพลงให้เธอฟัง

อยากจะรู้F#m.. ตอนนี้เธออยู่ที่ใC#mดนะแต่ฉันยังอยู่ที่เดิF#mมนะรอวันเธอคืนหวนEมา.. โอ..

เธอหนะไม่ต้องร้อAง ไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้องเธอหนะเก่งที่สุDด เก่งที่สุด เก่งที่สุดตอนนี้ที่เธอต้องทำA คือทำตามใจของเธอพักผ่อนสะบ้างนะครัDบ โอ้ที่รัก

ในวันเวลาที่เปลี่Aยน ใจคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีเธอในวันนั้Dน มันก็คงไม่มีฉันกลางคืนต้องนอนละเมAอ มันนึกถึงเพียงแต่เธอและยังคงรDอ.. รอวันที่เรามารักกัน

A | A |D | D |
A | A |D | D |

เปรียAบดั่งดวงดาราพร่างพราวนภาจะสุข จะทุกข์เท่าใดD ก็ยังมีเธอในทุกเวลาอาจไม่ ได้เลิศ ได้หAรู สบาย ๆ ฉันธรรมดามันอยู่ข้างในความคิDด ข้างในชีวีเหนือจินตนา

เสียงนAกยังร้องวี้ดวิ้วเสียงพิDณยังร้องอุราอยากจะขAอโอกาสกับเธอจะกลับตัDว และกลับใจ

* | ** | *** |

A | A |

A | A | D | D | ( x2 ) | ( Fade Out )คอร์ดเพลง เธอเก่งที่สุดแล้ว PORZAX

เนื้อเพลง เธอเก่งที่สุดแล้ว PORZAX วันนี้ท้องไม่สดใส ฉันเห็นก่อนเมฆสีเทา ฝนตกอีกแล้ว คงเหงาเหมือนเดิมนะตัวเรา แต่ในมุมมองกลับหลัง บางทีก็ดีเหมือนกัน กลางคืนเหน็บหนาว กลางวันมีรุ้งชโลมใจ เธอชอบเพลงนี้มากเลย ไม่รู้เธอลืมหรือยัง ในตอนที่ฝนพรำฉันเขียนเพลงนี้ขึ้นมา ส่งให้เธอฟังคนแรก เธอรู้อะไรบ้างเปล่า ส่งความในใจเป็นบทเพลงให้เธอฟัง อยากจะรู้ ตอนนี้เธออยู่ที่ใดนะ แต่ฉันยังอยู่ที่เดิมนะ รอวันเธอคืนหวนมา โอ เธอหนะไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้อง เธอหนะเก่งที่สุด เก่งที่สุด เก่งที่สุด ตอนนี้ที่เธอต้องทำ คือทำตามใจของเธอ พักผ่อนสะบ้างนะครับ โอ้ที่รัก ในวันเวลาที่เปลี่ยน ใจคนเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีเธอในวันนั้น มันก็คงไม่มีฉัน กลางคืนต้องนอนละเมอ มันนึกถึงเพียงแต่เธอ และยังคงรอ รอวันที่เรามารักกัน เปรียบดั่งดวงดาราพร่างพราวนภา จะสุข จะทุกข์เท่าใด ก็ยังมีเธอในทุกเวลา อาจไม่ ได้เลิศ ได้หรู สบายๆฉันธรรมดา มันอยู่ข้างในความคิด ข้างในชีวีเหนือจินตนา เสียงนกยังร้องวี้ดวิ้ว เสียงพิณยังร้องอุรา อยากจะขอโอกาสกับเธอ จะกลับตัว และกลับใจ