ผัวเธอ ผัวฉัน

 บิ๊กวัน กันทรลักษ์ สายฝน จันดาบุตร เอ วิกานดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผัวเธอผัวฉัน บิ๊กวัน กันทรลักษ์ X เอ วิกานดา พันธุ์ไทย X สายฝน จันดาบุตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: บิ๊กวัน กันทรลักษ์ (งัวน้อย)เรียบเรียง: กิว ทำนองดีโปรดิวเซอร์: บิ๊กวัน กันทรลักษ์ติดต่องานแสดง: 0918280924

Am | F |Dm | E |

Am | F |Dm | E |Am |

อธิบาAmยให้น้องฟังเบิ่งดู้เขาแม่นชู้Em หรือว่าคู่ซ้อมเบิ่งDmอ้ายแพงถนอGม..คือจั่งหน่วCยตา

(ยอมรับว่Amาเขาคืออีกคน คบไว้ดEmนแล้วล่ะ)(เขDmาก้าวหย่างเข้ามGา มื้อหัวใจCอ้ายซั่ว)

เขาบอกกับฉัDmน.. ว่าเขาบ่มีAmเมียดู๋หลาFยไผกะหลงเชื่Gอ ใจCอ่อนตั้ว(E)Dmต่.. กะฮู้แล้วเด้Am เขามีเมีย ยังคิดซั่วยังGสิพันFพัว กินลงอยู่อีกE | F E F Eบ้อ..

บ่Am.. สิคบไปต่Fอ ผัวเธอบ้อ กะผัวฉันมัGน.. ได้แก้เสื้อCกอดกันไปแล้Eอย่Amา.. อย่าเฮ็ดโตFคือเจ้าของเป็นแมวหลอGย.. ลักกินแล้Cว ยังหวังสิครอบครอE(เจ้Amา.. มันส่ำหัวใจDmของอ้ายทั้งสอง)(บ่Gอยากขัดข้อง สองเจ้าจงปรองดอง เด้อCหล่า) E(สิป้อยสิฆ่ากะเชิ(Am)ญ)

Am | F |Dm | E |

F G | Am |F G | C |

* | ** |

Am | F |Dm | Am |Am |คอร์ดเพลง ผัวเธอผัวฉัน บิ๊กวัน กันทรลักษ์ X เอ วิกานดา พันธุ์ไทย X สายฝน จันดาบุตร

เนื้อเพลง ผัวเธอผัวฉัน บิ๊กวัน กันทรลักษ์ X เอ วิกานดา พันธุ์ไทย X สายฝน จันดาบุตร อธิบายให้น้องฟังเบิ่งดู้ เขาแม่นชู้ หรือว่าคู่ซ้อม เบิ่งอ้ายแพงถนอม คือจั่งหน่วยตา (ยอมรับว่าเขาคืออีกคน คบไว้ดนแล้วล่ะ) (เขาก้าวหย่างเข้ามา มื้อหัวใจอ้ายซั่ว) เขาบอกกับฉัน ว่าเขาบ่มีเมีย ดู๋หลายไผกะหลงเชื่อ ใจอ่อนตั้ว แต่ กะฮู้แล้วเด้ เขามีเมีย ยังคิดซั่ว ยังสิพันพัว กินลงอยู่อีกบ้อ บ่ สิคบไปต่อ ผัวเธอบ้อ กะผัวฉัน มัน ได้แก้เสื้อกอดกันไปแล้ว อย่า อย่าเฮ็ดโตคือเจ้าของเป็นแมว หลอย ลักกินแล้ว ยังหวังสิครอบครอง (เจ้า มันส่ำหัวใจของอ้ายทั้งสอง) (บ่อยากขัดข้อง สองเจ้าจงปรองดอง เด้อหล่า) (สิป้อยสิฆ่ากะเชิญ)