ยังไงก็ไม่ลืม

 สงกรานต์ รังสรรค์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังไงก็ไม่ลืม สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เนื้อร้อง/ทำนอง: F fin (เอฟ วรัญญู)เรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายติดต่องานแสดง: 0624949583

Cบ.. ครั้งนี้มันทำให้ฉันFเจ็บเจ็Cบ.. แผลลึกที่เธอฝากไว้G..

 C  อยากจะลืม แต่ทำGได้เพียง   กอดหมอAmนแล้วนอนร้องไห้   ก็คDmนที่เธอนั้นรักหมดใจ..ไม่ใช่ฉัGน..

 Am  ไอ้คำว่ารักที่เธอให้กัG   มันทำให้ฉันนั้นจำFขึ้นใจ Dm  แล้วเธอก็ขอร้องให้ฉันนั้นลืมGมันไป

แต่ฉันคงลืมCไม่ได้หรอกแค่พยายามไม่ให้คิดถึAmงยังทำไม่ได้Gเลยก็คนมันเคยFรักกัน ฉันมีแค่เธอEmเท่านั้นและจะให้ฉัDmนทำใจอย่างไรG

ให้หยุดรักเธCอไม่ได้หรอกยิ่งฝืนเท่าไหร่ทำไมน้ำตาAmมันยิ่งหลั่งไหGก่อนเราเคยเป็นFของกัน วันนี้เธอเป็นEmของใครเจ็บนี้DmเกินจะทนไหGว ยังไงก็ไม่Cลืม..

เจ็Cบ.. เมื่อรักมันเดินมาถึงตอนจFCบ.. ไปแล้ว ใจฉันรู้ดีG..

 C  จะให้ฉันแกล้งทำG/Bเป็นคน   ที่ไม่เคยรัAmก ไม่เคยภักดี Dm  ฆ่าฉันให้ตายตรงนี้ก็แล้วGกัน

* | ** |

 Am  ไอ้คำที่เธอพูดมาG เธอลืมมันไปหรือยัง F  ไอ้คำที่ฉันได้ฟังG มันจำจนลืมไม่ลง Am  เพราะเธอไม่เคยรักฉัGน ทำไมไม่พูดตรง ๆ F  หลอกให้ฉันลุ่มหลงรักเธอจนหมดใจG..

Am G | F G |Am G | F | G |

** |

เจ็บนี้DmเกินจะทนไหGว ให้ตายก็ไม่Cลืม..คอร์ดเพลง ยังไงก็ไม่ลืม สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน

เนื้อเพลง ยังไงก็ไม่ลืม สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน จบ ครั้งนี้มันทำให้ฉันเจ็บ เจ็บ แผลลึกที่เธอฝากไว้ อยากจะลืม แต่ทำได้เพียง กอดหมอนแล้วนอนร้องไห้ ก็คนที่เธอนั้นรักหมดใจ ไม่ใช่ฉัน ไอ้คำว่ารักที่เธอให้กัน มันทำให้ฉันนั้นจำขึ้นใจ แล้วเธอก็ขอร้องให้ฉันนั้นลืมมันไป แต่ฉันคงลืมไม่ได้หรอก แค่พยายามไม่ให้คิดถึงยังทำไม่ได้เลย ก็คนมันเคยรักกัน ฉันมีแค่เธอเท่านั้น และจะให้ฉันทำใจอย่างไร ให้หยุดรักเธอไม่ได้หรอก ยิ่งฝืนเท่าไหร่ทำไมน้ำตามันยิ่งหลั่งไหล ก่อนเราเคยเป็นของกัน วันนี้เธอเป็นของใคร เจ็บนี้เกินจะทนไหว ยังไงก็ไม่ลืม เจ็บ เมื่อรักมันเดินมาถึงตอนจบ จบ ไปแล้ว ใจฉันรู้ดี จะให้ฉันแกล้งทำเป็นคน ที่ไม่เคยรัก ไม่เคยภักดี ฆ่าฉันให้ตายตรงนี้ก็แล้วกัน ไอ้คำที่เธอพูดมา เธอลืมมันไปหรือยัง ไอ้คำที่ฉันได้ฟัง มันจำจนลืมไม่ลง เพราะเธอไม่เคยรักฉัน ทำไมไม่พูดตรงๆหลอกให้ฉันลุ่มหลงรักเธอจนหมดใจ เจ็บนี้เกินจะทนไหว ให้ตายก็ไม่ลืม