ฉันไม่ใช่นางเอก

 ตั๊ก ศิริพร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่นางเอก ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ้ ดนุพลเรียบเรียง: ศาสสัณฑ์ บุญญาสัย

F Am | Dm |
F Am | Dm |

 F  มีอะไรกับฉันC/Eหรือ..คะคุณDmพระเอก   จึงมายืFนทำซึมเหม่อลอC/Eยอย่างกับในหDmนัง   ฉันคงไม่A#..ใช่นางCเอก อยู่ในบAmท ต้องอด ต้องทDm   แสนGmใจเย็นหวาA#นนิ่มสิ้นสCมัย

 F  ถ้าไม่มีอะไรC/Eแล้ว ฉันต้อDmงขอตัว   กลัวน้ำตาFความหลังจะรั่วC/Eออกมาให้เห็Dm   เพราะน้ำตาA#..ฉันมีค่C   หากจะหลั่Amงต้องเหตุจำเป็Dm   ไม่Gmอยากหลั่งให้ควาA#มหลังที่เก่าไC

ไปFเถอะไป จงไปAm ไปซะ ไปให้Dmไกล ๆ  CเจอA#กับฉันที่ใดC ไม่ต้องมาทัFฉันFจะพักเรื่องรัAmก เรื่องรก เรื่องราวDmในใจ  CไปA#เถอะไปให้ไกลCเท่าใดยิ่งดีF (A# C)

F C/E | Dm C |A# Am | Gm C |
F C/E | Dm C |A# | C |

* | ** |

ไปFเถอะไป ไปซAmะ ไปซิ ไปที่Dmเคยไป  Cย้อA#นกลับมาทำไมกัCนอีกตรงนี้Fเข้าFทางไหนออกไปAmทางนั้น ทางเดิDmมแหละดี  Cที่A#นี่คงไม่มีCเรื่องน่าสนFใจที่A#นี่คงไม่มีCนางเอกหนังFใคร

F Am | Dm |F Am | Dm C |
F Am | Dm |F Am | Dm C |

F Am | Dm | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่นางเอก ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด

เนื้อเพลง ฉันไม่ใช่นางเอก ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด มีอะไรกับฉันหรือ คะคุณพระเอก จึงมายืนทำซึมเหม่อลอยอย่างกับในหนัง ฉันคงไม่ ใช่นางเอก อยู่ในบท ต้องอด ต้องทน แสนใจเย็นหวานนิ่มสิ้นสมัย ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ฉันต้องขอตัว กลัวน้ำตาความหลังจะรั่วออกมาให้เห็น เพราะน้ำตา ฉันมีค่า หากจะหลั่งต้องเหตุจำเป็น ไม่อยากหลั่งให้ความหลังที่เก่าไป ไปเถอะไป จงไป ไปซะ ไปให้ไกลๆ เจอกับฉันที่ใด ไม่ต้องมาทัก ฉันจะพักเรื่องรัก เรื่องรก เรื่องราวในใจ ไปเถอะไปให้ไกลเท่าใดยิ่งดี ไปเถอะไป ไปซะ ไปซิ ไปที่เคยไป ย้อนกลับมาทำไมกันอีกตรงนี้ เข้าทางไหนออกไปทางนั้น ทางเดิมแหละดี ที่นี่คงไม่มีเรื่องน่าสนใจ ที่นี่คงไม่มีนางเอกหนังใคร