ไม่มีฝีมือ

 ตั๊ก ศิริพร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีฝีมือ ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ้ ดนุพลเรียบเรียง: ศาสสัณฑ์ บุญญาสัย

C Em | Am |Em A7 | Dm |
F G | C | G |

C Em/B | Dm Am |
F G | C |F G | C |

ไม่รู้Eจริง ๆ ว่าจะโดEm/Bนทิ้ง..อยู่เร็ว ๆAm นี้ ถึงได้ร่าGเริงปล่อยตัวFไปตามเดิม ก็นึกว่าเธอดีGอย่างเดิCครั้นฉัFนค้นพบธาตุแท้Gเธอ แทบเพ้Cอ..แทบเหม่Amเผ่าพันDmธุ์ตระกูลคนใจFดํา..เป็นญาติGเธอ

หากรู้Cว่าเธอเป็นคนวาEm/Bงแผนคงไม่จAmบแค้นฉันไม่GจางอาจเดินFคนละทาง ตัดหางกันไGปนานCแล้วครั้นนึFกถึงรักชักเสียGดาย อย่างกาCยใจที่ใAmห้ใส่ไDmปในตัวเธอเพียFงใด ไม่ได้Gดี..

ไม่มีฝีมืCอ ฝีมืEm/Bอ รั้งเธDmอไม่ให้เขาแย่งAmไปโทษใครFกันทำไม ก็เรามัGนด้อยฝีมืCฝีมือไม่ดีC เขาดีEm/B ซ้ำยังไDmด้เธอเป็นใFบวกแรงDmกันไป แล้วฉันD7ไปสู้อะไรGไหวไปเถอะFไป ทิ้งฉันGไว้ แต่อย่ากลับCมา    (G)

C Em/B | Dm Am |
F G | C |F G | C |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ไม่มีฝีมือ ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด

เนื้อเพลง ไม่มีฝีมือ ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด ไม่รู้จริงๆว่าจะโดนทิ้ง อยู่เร็วๆนี้ ถึงได้ร่าเริง ปล่อยตัวไปตามเดิม ก็นึกว่าเธอดีอย่างเดิม ครั้นฉันค้นพบธาตุแท้เธอ แทบเพ้อ แทบเหม่อ เผ่าพันธุ์ตระกูลคนใจดํา เป็นญาติเธอ หากรู้ว่าเธอเป็นคนวางแผน คงไม่จบแค้นฉันไม่จาง อาจเดินคนละทาง ตัดหางกันไปนานแล้ว ครั้นนึกถึงรักชักเสียดาย อย่างกายใจที่ให้ ใส่ไปในตัวเธอเพียงใด ไม่ได้ดี ไม่มีฝีมือ ฝีมือ รั้งเธอไม่ให้เขาแย่งไป โทษใครกันทำไม ก็เรามันด้อยฝีมือ ฝีมือไม่ดี เขาดี ซ้ำยังได้เธอเป็นใจ บวกแรงกันไป แล้วฉันไปสู้อะไรไหว ไปเถอะไป ทิ้งฉันไว้ แต่อย่ากลับมา