ทำไมต้องโสด

 เก้า เกริกพล Dr.Fuu สตริง เหงา คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทำไมต้องโสด เก้า เกริกพล X boat dr.fuu
เนื้อร้อง/ทำนอง: เก้า เกริกพล, boat (Dr.Fuu)เรียบเรียง: ตะวัน เพชรรัตน์

B C# | A#m D#m |G#m | C# |

หรือว่าฉันF#นั้นหน้าตาดีเกินไD#mทำใBห้ไม่มีใครหมายปอC#ตัวF#ฉันยังไม่มีเจ้าขอD#mอยาG#mกให้เธอมาลอC#งรักกัF#

ทุกเทศกาG#mล อยากมี..แค่ใคA#mรสักคนที่ทำให้ฉันนั้G#mนได้หลุดพ้นจC#าก loop ความF#เหงาหันไปทางไหBนก็เจอ..แต่คนA#mไม่รักเราอยากเจอบ้างจัBงความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแฟC#

ต้องโสดอีกนานไหBม มันเหงC#าแทบทนไม่A#mไหวต้องรอD#mอีกนานเท่าไG#mร ถึงจะได้เจC#อกับใครสักF#คนเข้ามาเติมเต็มหัวใBจ สัญญC#าฉันจะไม่A#mทิ้งรักใคD#mรฉันก็รักจริG#mง แต่แปลกใจจริC#ง(ที่ยังโสF#ด)

หน้าตาก็ดีG#m แต่ไม่มีใครเอาอยู่คนเดีA#mยว ยิ่งดึก ยิ่งเหงาตื่นมาตอนเช้G#mาไม่มีใครข้างเราหรือคงต้องเฉA#mาเหงาตายก็โสดแบบนี้Bมานานหลายปีไม่มีสตรีเข้ามาดูแลข้างในหัวใC#จ..

B C# | A#m D#m |G#m C# | F# |
B C# | A#m D#m |G#m | C# |

* | ** | ** | *** |

B C# | A#m D#m |G#m C# | F# |คอร์ดเพลง ทำไมต้องโสด เก้า เกริกพล X boat dr.fuu โบ๊ท ด็อกเตอร์ ฟู

เนื้อเพลง ทำไมต้องโสด เก้า เกริกพล X boat dr.fuu โบ๊ท ด็อกเตอร์ฟู หรือว่าฉันนั้นหน้าตาดีเกินไป ทำให้ไม่มีใครหมายปอง ตัวฉันยังไม่มีเจ้าของ อยากให้เธอมาลองรักกัน ทุกเทศกาล อยากมี แค่ใครสักคน ที่ทำให้ฉันนั้นได้หลุดพ้นจาก loop ความเหงา หันไปทางไหนก็เจอ แต่คนไม่รักเรา อยากเจอบ้างจังความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแฟน ต้องโสดอีกนานไหม มันเหงาแทบทนไม่ไหว ต้องรออีกนานเท่าไร ถึงจะได้เจอกับใครสักคน เข้ามาเติมเต็มหัวใจ สัญญาฉันจะไม่ทิ้ง รักใครฉันก็รักจริง แต่แปลกใจจริง(ที่ยังโสด) หน้าตาก็ดี แต่ไม่มีใครเอา อยู่คนเดียว ยิ่งดึก ยิ่งเหงา ตื่นมาตอนเช้าไม่มีใครข้างเรา หรือคงต้องเฉาเหงาตาย ก็โสดแบบนี้มานานหลายปี ไม่มีสตรีเข้ามาดูแลข้างในหัวใจ