ก่อนวันสุดท้าย

 วุฒิ ป่าบอน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก่อนวันสุดท้าย วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตน แพรทองเรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายดนตรี: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: PARAHUT (พาราฮัท)ติดต่องานแสดง: 0884461269

Am | Em |Dm | Am | G |

ไม่รู้Amว่าวันพรุ่งนี้..จะมีEmอีกซักกี่วันถ้าหาDmกว่ายังรักกัGน ก็ดูแลAmกันเอาไว้

ก่อนที่ทุกDmอย่างมันจะGสาย ไม่มีCโอกาG/Bสแก้ไAmอย่Dmารอให้ความเสียGใจ..กลาDmยเป็นความเจ็บสุดท้าGย..ก่อนจากAmกัน..  G

ถ้ายังAmรักกันอยู่วันนี้ อย่ามัEmวคิดจะแข่งขันทำสิ่งDmที่ดีให้กันGดีกว่าCไหม

เพราะบางคนDmเกิดมาเพื่อGพบแต่ต้องจCบบนควG/BามเสียAmใจอย่Dmารอให้ถึงวันสุดท้าGย..หากDmยังมีลมหายใGจ ก็ดูแลกันให้ดีAm ๆ ..

อย่ารอคอDmยวันเวลา ให้โชคชะตAmามากำหนดอย่ารอFให้ถึงตอนจGบ ก่อนพบเส้นCชัยถ้าหาAmกยังมีกันอยู่ ก็ดูแลEmดี ๆ ด้วยหัวใจเพราะวัFนพรุ่งนี้ไม่รู้Gมีอีกกี่Cวัน..  G

อย่าบอกรักฉัCนในวันที่ฉัEmนไม่ได้ยิAmอย่ายิ้มให้กัGน อย่าทำในFสิ่ง..ที่ฉันGอ้อนวอนในตอCนที่มันสายอย่าปลอบฉัFนให้ฉันรู้สึกGดีหากวันนี้Emฉันตื่นกอดเธAmอไม่ได้อย่าขอFโทษฉัน กับสิ่งที่ทำให้ฉันGเสียใจในวัFนที่ฉันไม่รู้สึก ไม่รับรู้Gอะไร..(ก็เพราะว่าฉัDmน..คงตื่Gนอภัยให้เธอCไม่ได้..)(G)

C Em | Am |F G | C |
F G | Em Am |F | G | G |

* | ** | ** |

อย่าขอFโทษฉัน กับสิ่งที่ทำให้ฉันGเสียใจในวัFนที่ฉันไม่รู้สึก ไม่รับรู้Gอะไร..ก็เพราะว่าฉัDmน..คงตื่Gนอภัยให้เธอCไม่ได้..คอร์ดเพลง ก่อนวันสุดท้าย วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท

เนื้อเพลง ก่อนวันสุดท้าย วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ จะมีอีกซักกี่วัน ถ้าหากว่ายังรักกัน ก็ดูแลกันเอาไว้ ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสาย ไม่มีโอกาสแก้ไข อย่ารอให้ความเสียใจ กลายเป็นความเจ็บสุดท้าย ก่อนจากกัน ถ้ายังรักกันอยู่วันนี้ อย่ามัวคิดจะแข่งขัน ทำสิ่งที่ดีให้กันดีกว่าไหม เพราะบางคนเกิดมาเพื่อพบ แต่ต้องจบบนความเสียใจ อย่ารอให้ถึงวันสุดท้าย หากยังมีลมหายใจ ก็ดูแลกันให้ดีๆ อย่ารอคอยวันเวลา ให้โชคชะตามากำหนด อย่ารอให้ถึงตอนจบ ก่อนพบเส้นชัย ถ้าหากยังมีกันอยู่ ก็ดูแลดีๆด้วยหัวใจ เพราะวันพรุ่งนี้ไม่รู้มีอีกกี่วัน อย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยิน อย่ายิ้มให้กัน อย่าทำในสิ่ง ที่ฉันอ้อนวอนในตอนที่มันสาย อย่าปลอบฉันให้ฉันรู้สึกดี หากวันนี้ฉันตื่นกอดเธอไม่ได้ อย่าขอโทษฉัน กับสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจ ในวันที่ฉันไม่รู้สึก ไม่รับรู้อะไร (ก็เพราะว่าฉัน คงตื่นอภัยให้เธอไม่ได้ ) อย่าขอโทษฉัน กับสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจ ในวันที่ฉันไม่รู้สึก ไม่รับรู้อะไร ก็เพราะว่าฉัน คงตื่นอภัยให้เธอไม่ได้