จันทร์

 หญิง ธิติกานต์ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จันทร์ หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม
สังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

Fmaj7 | Dm7 |A#maj7 | C |
F | Dm |A# | C |

จันทร์คืนแรFม วับแวมอยู่บAmนปลายDm Cฟ้าคงล้าอ่อนแรA#ง ทอแสงแหว่งเว้Cา..ครึ่งFดวง   A7คืนเหDmงา มันเศร้า มันซึD7ม..ในทรGmวงจันทร์เพีCยงครึ่งดวFง คล้ายจัGmนทร์เจ้ารอใคC

จันทร์คืนแรFม วับแวมมีเพีAmยงครึ่งDm CใบคงดังกับใจA#ฉันที่มีเพียCง..ครึ่งFดวง.. A7คอยรัDmกที่จะเติมเต็D7มในทรGmวงโอ้ใจCครึ่งดวFง เฝ้ารอCมาเนิ่นนาF | C

จันGmทร์..เอ๋ยจันCทร์ที่ลอยเด่นฟ้F Dmา..จะมีน้ำตGmา..หลั่งมาCเหมือนฉันบ้างไหF Amม..ความรัDmกมันช่างห่างไกD7ลแสนไกGmไม่รู้CวันไหFน.. หัวใจCถึงจะเต็มดFวง

คงมีวัFนที่จันทร์เจ้าจAmะเต็มDm Cใบ..แต่ว่าหัวใจA#ฉันจะมีไหCม..วันFนั้น    A7ฤารักDmฉันจะเป็นเพีD7ยงความฝัGmไม่มีCวันนั้Fน.. วันCที่ใจเต็มFดวง

F Am | Dm C |A# Bm | F A7 |
Dm D7 | Gm C |F C | F | C |

* | ** |

ฤารักDmฉันจะเป็นเพีD7ยงความฝัGmไม่มีCวันนั้Fน.. วันCที่ใจเต็มFดวง..

Dm D7 | Gm C |F C | F |คอร์ดเพลง จันทร์ หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม

เนื้อเพลง จันทร์ หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม จันทร์คืนแรม วับแวมอยู่บนปลายฟ้า คงล้าอ่อนแรง ทอแสงแหว่งเว้า ครึ่งดวง คืนเหงา มันเศร้า มันซึม ในทรวง จันทร์เพียงครึ่งดวง คล้ายจันทร์เจ้ารอใคร จันทร์คืนแรม วับแวมมีเพียงครึ่งใบ คงดังกับใจฉันที่มีเพียง ครึ่งดวง คอยรักที่จะเติมเต็มในทรวง โอ้ใจครึ่งดวง เฝ้ารอมาเนิ่นนาน จันทร์ เอ๋ยจันทร์ที่ลอยเด่นฟ้า จะมีน้ำตา หลั่งมาเหมือนฉันบ้างไหม ความรักมันช่างห่างไกลแสนไกล ไม่รู้วันไหน หัวใจถึงจะเต็มดวง คงมีวันที่จันทร์เจ้าจะเต็มใบ แต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหม วันนั้น ฤารักฉันจะเป็นเพียงความฝัน ไม่มีวันนั้น วันที่ใจเต็มดวง ฤารักฉันจะเป็นเพียงความฝัน ไม่มีวันนั้น วันที่ใจเต็มดวง