กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

 Anatomy Rabbit  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ANATOMY RABBIT
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุพัฒน์กิจ ถวิลการเรียบเรียง: สุพัฒน์กิจ ถวิลการ, ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กรติดต่องานแสดง: 0866458367

A Amaj7 | A7 |Dmaj7 | Dm7 |
A Amaj7 | A7 |Dmaj7 | Dm7 |

A Amaj7าน..    มาแล้A7ว...เคยมีคน ๆ หนึ่Dmaj7งทำให้ฉันรักมาDm7ก.A Amaj7าน..    มาแล้A7ว...เคยมีคน ๆ หนึ่Dmaj7งดีกับฉันทุกอย่Dm7าง..

A Amaj7 | A7 |Dmaj7 | Dm7 |
A Amaj7 | A7 |Dmaj7 | Dm7 |

แต่เขากลับหาF#mยไป.. จากชีวิตฉัBน..

รู้ไหมว่าในวันนี้Aฉันยังไม่พร้Amaj7อมรักใคA7รู้ไหมว่าในวันนี้Dmaj7ฉันยังคงนอนร้องไDm7ห้คิดถึงวัF#mนที่ผ่านกันมBา..ยังเฝ้ารอDmaj7เธอทุกเวลAา..

A | Dmaj7 |

 A  ใครกันที่เคAmaj7ยบอกฉันA7   ว่าเราจะอยู่ด้วยกัDmaj7นไปจนแก่เลDm7

 A  ใครกันที่เคAmaj7ยบอกฉันA7   ว่าจะไม่มีผู้ใดDmaj7พรากเราไปจากกัDm7

แต่เธอกลับหาF#mยไป..กับใครคนDmaj7 | Eนั้น..

** | ** | * |

นาAน..    มาแA7 | Dmaj7 | Dmaj7ล้ว...นาAน..    มาแA7 | Dmaj7 | Dmaj7ล้ว...คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ANATOMY RABBIT

เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ANATOMY RABBIT นาน มาแล้ว เคยมีคนๆหนึ่งทำให้ฉันรักมาก นาน มาแล้ว เคยมีคนๆหนึ่งดีกับฉันทุกอย่าง แต่เขากลับหายไป จากชีวิตฉัน รู้ไหมว่าในวันนี้ฉันยังไม่พร้อมรักใคร รู้ไหมว่าในวันนี้ฉันยังคงนอนร้องไห้ คิดถึงวันที่ผ่านกันมา ยังเฝ้ารอเธอทุกเวลา ใครกันที่เคยบอกฉัน ว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เลย ใครกันที่เคยบอกฉัน ว่าจะไม่มีผู้ใดพรากเราไปจากกัน แต่เธอกลับหายไป กับใครคนนั้น นาน มาแล้ว นาน มาแล้ว