ยายอรุณ (คิดฮอดยาย)

 เซียนหรั่ง  บิว สงกรานต์  ลูกทุ่ง  อีสาน  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยายอรุณ (คิดฮอดยาย) เซียนหรั่ง & บิวบอง (บิว สงกรานต์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เซียนหรั่ง

Amaj7 | Emaj7 |
Amaj7 | Emaj7 |

ตื่นAmaj7แต่เช้าเห็นยายนั่งส่ายข้าวนั่งเฝ้ากองไฟEเลยAmaj7ถามยายเป็นหยังคือตื่นแต่เช้ายายบอกฟ้าวนำหลEาน..ไปเรียน

เป็นAmaj7จั่งใด๋แหน่น้อยายเฒ่ากินข้าวแล้วบ้อEยาย..ยังAmaj7คิดฮอดเสมอเด้อยายเอ๋ยฮักยาBย..

เป็นจั่งใด๋น้อAmaj7ยาย..ยายหม่าข้าวแล้วแม่นEบ่ได้หยังกินแลงละน่F#mทางนี้คิดฮอดยายอยู่Bเด้อสบายดีอยู่บ้อAmaj7ยาย เซาปวดขอแล้วแม่นEบ่มีคนบีบขาให้บ่F#mน่อ.. ดูแลเจ้าของแหน่เด้Eอ..

Amaj7 | Emaj7 |Amaj7 | Emaj7 |
F#m7 | E |F#m | E |

ตื่นAmaj7ถะแม้ มันสวยแล้วบักหล่าบักพญEา..ของแม่..ลุAmaj7กขึ้นมาเห็นยายปั้นข้าวถ่า โอ้ยคิดฮอดEเด้..

เป็นจั่งใด๋น้อAmaj7 Amยาย..ยายหม่าข้าวแล้วแม่นEบ่ได้หยังกินแลงละน่F#mทางนี้คิดฮอดยายอยู่Eเด้อสบายดีอยู่บ้Amaj7 Amอยาย..เซาปวดขEาแล้วแม่นบ่..มีคนบีบขาให้บ่F#mน่อ.. ดูแลเจ้าของแหน่เด้Eอ..

Amaj7 | Amaj7 |E | E |
F#m | F#m |E | E |

A | A |E | E |
F#m | F#m |E | E |

** |

เป็นจั่งใด๋น้อAmaj7 Amยาย..ยายคึดฮอดบักหล่Eาบ่บักหล่าคึดฮอดยายF#mแท้นออย่าลืมกินข้าวเด้Eอ.. ยาย..  Amaj7 | Am | Eคอร์ดเพลง อรุณ (คิดฮอดยาย) เซียนหรั่ง & บิวบอง (บิว สงกรานต์)

เนื้อเพลง ยายอรุณ (คิดฮอดยาย) เซียนหรั่ง & บิวบอง (บิว สงกรานต์) ตื่นแต่เช้าเห็นยายนั่งส่ายข้าว นั่งเฝ้ากองไฟ เลยถามยายเป็นหยังคือตื่นแต่เช้า ยายบอกฟ้าวนำหลาน ไปเรียน เป็นจั่งใด๋แหน่น้อยายเฒ่า กินข้าวแล้วบ้อยาย ยังคิดฮอดเสมอเด้อยายเอ๋ย ฮักยาย เป็นจั่งใด๋น้อยาย ยายหม่าข้าวแล้วแม่นบ่ ได้หยังกินแลงละน่อ ทางนี้คิดฮอดยายอยู่เด้อ สบายดีอยู่บ้อยาย เซาปวดขอแล้วแม่นบ่ มีคนบีบขาให้บ่น่อ ดูแลเจ้าของแหน่เด้อ ตื่นถะแม้ มันสวยแล้วบักหล่า บักพญา ของแม่ ลุกขึ้นมาเห็นยายปั้นข้าวถ่า โอ้ยคิดฮอดเด้ เป็นจั่งใด๋น้อยาย ยายหม่าข้าวแล้วแม่นบ่ ได้หยังกินแลงละน่อ ทางนี้คิดฮอดยายอยู่เด้อ สบายดีอยู่บ้อยาย เซาปวดขาแล้วแม่นบ่ มีคนบีบขาให้บ่น่อ ดูแลเจ้าของแหน่เด้อ เป็นจั่งใด๋น้อยาย ยายคึดฮอดบักหล่าบ่ บักหล่าคึดฮอดยายแท้นอ อย่าลืมกินข้าวเด้อ ยาย