ข้าราชการ ข้าวราดแกง

 วงเบบี้ดั๊ก  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง วงเบบี้ดั๊ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตู่ ไทรงามเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: หนุ่มอ้อยโชว์ติดต่องานแสดง: 0800381672, 0896469424

A | C#m |F#m | E |

A | C#m |F#m | E |

 A  เป็นธรรมดาของเด็กชาย ๆC#m   เป็นธรรมดาของวัยรุ่นบ้านเรF#m   ถึงไม่ได้มีเหมือนเขา แต่โหม๋เรEานั้นชัดเจน

 A  แอบชอบเธอนั้นมานานราสC#m   อยากให้เธอรู้ว่าฉันมันจริงใF#m   ถึงแม้เป็นคนหม้ายไหร แต่หัวใจEมีแต่เธอ

 D  ถึงพี่อิเป็นEสายเขียว แต่รักเดียC#mวนะน้องเห้F#m   เชื่อใจDพี่ได้เสมEอ จะไม่ทำให้เสียใA D  ชอบเธออย่างแรEง แต่ไม่รู้C#mต้องทำยังไงF#m   เธอDคงไม่สนใจEไอ้คนอย่างเรA

เธอเป็นข้าราชกาDร แต่ฉันมันข้าวราดแกEเธอมีแต่ของแพง ๆC#m ฉันมีเพียงหม้อท่อF#mวันทั้งวัDนละถึงฉันอิต้Eแต่ฉันไม่เคยจะหลอกAใคร

ถึงหน้าเหมือนโจDร แต่สันดานจริงใจEลองมารักกันหม้C#mาย ลองเปิดใจดูสักทีF#mลองมารักDกับเด็กกินท่อมคนนี้Eจะไม่ทำให้เสียAใจ..

D E |

 A  ชอบเธออย่างแรง แม่แก้มแดงอิรู้หม้C#mาย   ว่าหัวใจข้างซ้าย ฉันมีแต่เธF#m   คิดถึงเสมอ อยากให้เธEอมาเป็นแฟนฉัน

 A  เธอเป็นถึงครู แถมเป็นลูกคุณหC#mนู   แต่ฉันมันอยู่ในรู ต้มแต่น้ำยีแต่ใบF#m   แต่ก็ไม่เคยหลายใจ เชื่อใจพี่ได้Eเสมอ

* | ** | *** |

D E | C#m F#m |D E | A |
D E | C#m F#m |D E | A |

** | *** |

ลองมารักDกับฉันคนนี้E จะไม่ทำให้เสียAใจ..

D E | A |คอร์ดเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง วงเบบี้ดั๊ก

เนื้อเพลง ข้าราชการ ข้าวราดแกง วงเบบี้ดั๊ก เป็นธรรมดาของเด็กชายๆเป็นธรรมดาของวัยรุ่นบ้านเรา ถึงไม่ได้มีเหมือนเขา แต่โหม๋เรานั้นชัดเจน แอบชอบเธอนั้นมานานราสา อยากให้เธอรู้ว่าฉันมันจริงใจ ถึงแม้เป็นคนหม้ายไหร แต่หัวใจมีแต่เธอ ถึงพี่อิเป็นสายเขียว แต่รักเดียวนะน้องเห้อ เชื่อใจพี่ได้เสมอ จะไม่ทำให้เสียใจ ชอบเธออย่างแรง แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง เธอคงไม่สนใจไอ้คนอย่างเรา เธอเป็นข้าราชการ แต่ฉันมันข้าวราดแกง เธอมีแต่ของแพงๆฉันมีเพียงหม้อท่อม วันทั้งวันละถึงฉันอิต้ม แต่ฉันไม่เคยจะหลอกใคร ถึงหน้าเหมือนโจร แต่สันดานจริงใจ ลองมารักกันหม้าย ลองเปิดใจดูสักที ลองมารักกับเด็กกินท่อมคนนี้ จะไม่ทำให้เสียใจ ชอบเธออย่างแรง แม่แก้มแดงอิรู้หม้าย ว่าหัวใจข้างซ้าย ฉันมีแต่เธอ คิดถึงเสมอ อยากให้เธอมาเป็นแฟนฉัน เธอเป็นถึงครู แถมเป็นลูกคุณหนู แต่ฉันมันอยู่ในรู ต้มแต่น้ำยีแต่ใบ แต่ก็ไม่เคยหลายใจ เชื่อใจพี่ได้เสมอ ลองมารักกับฉันคนนี้ จะไม่ทำให้เสียใจ