สัญญาสาวใต้

 บาว สุรชาติ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สัญญาสาวใต้ บาว สุรชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงซูมเรียบเรียง: เสก ผานชื่นสังกัดค่าย: TIG Recordติดต่องานแสดง: 0625656982, 0826164544

F# C# | D#m B C# |
F# C# | D#m B |

ลากพรF#ะ ฉันถ้าC#ไห้เธอหลบบ้D#m C#านลอยกระทBง สงกรานC#ต์ก็ไม่เห็นหน้าF#เธอยิ่งช่วงBที่ปิดเทอC#ม เหมือนเดิA#mมคงไม่ได้D#mเจอเธอบอBกว่าลงซัมเมอร์ ไห้รอเธอC#ก่อน

เห็นเพื่F#อน..แถวบ้าC#นทุกแฟนไปเที่D#m C#ยวเหลือฉันคนเดียBว..ที่รอC#เธอกลับมาหF#โทไปBแหลงไม่ได้นาC#น ต้องอ่าA#mนหนังสือไม่มีD#mเวลาทุกครั้งBฉันเหมือนอิบ้า เวลาวางสายC#เธอ

ช่วBยบอกรัA#mก.. ฉัA#mนอีกสักครั้D#mชอบตอกย้ำB.. คำว่าเรC#า..

ว่าเธอยังไม่มีไคF#ร ว่าเธC#อยังมีแต่ฉัD#mนคนเดีC#ยวอย่ามัวแต่เที่Bยว ตั้งใจC#เรียนเถิดหนF#เรียนจBบแขบหลบบ้C#าน สาวใต้A#mอย่าลืมสัญD#mญารีบกลับG#mมาตะ (คนแถC#วนี้ยังคอF# (C#)ย)

เดือนสิF#บ.. ไห้เธC#อรีบหลบมาD#m C#หา..มาชิงเปรตกันหวBา ทำบุญส่C#งตายF#ายรีบกลัBบมาซ้อนท้ายฉัC#น เที่ยวกัA#mนให้บาย ๆD#m ใจถึงนาBนแค่ไหน.C#. ฉันก็จะรF#อ..

F# C# | D#m C# |B C# | F# |
B C# | A#m D#m |G#m C# | F# |

* | ** | ** |

แขบหลบG#mมาตะ คนแถC#วนี้ยังคอF#ย..คอร์ดเพลง สัญญาสาวใต้ บาว สุรชาติ

เนื้อเพลง สัญญาสาวใต้ บาว สุรชาติ ลากพระ ฉันถ้าไห้เธอหลบบ้าน ลอยกระทง สงกรานต์ก็ไม่เห็นหน้าเธอ ยิ่งช่วงที่ปิดเทอม เหมือนเดิมคงไม่ได้เจอ เธอบอกว่าลงซัมเมอร์ ไห้รอเธอก่อน เห็นเพื่อน แถวบ้านทุกแฟนไปเที่ยว เหลือฉันคนเดียว ที่รอเธอกลับมาหา โทไปแหลงไม่ได้นาน ต้องอ่านหนังสือไม่มีเวลา ทุกครั้งฉันเหมือนอิบ้า เวลาวางสายเธอ ช่วยบอกรัก ฉันอีกสักครั้ง ชอบตอกย้ำ คำว่าเรา ว่าเธอยังไม่มีไคร ว่าเธอยังมีแต่ฉันคนเดียว อย่ามัวแต่เที่ยว ตั้งใจเรียนเถิดหนา เรียนจบแขบหลบบ้าน สาวใต้อย่าลืมสัญญา รีบกลับมาตะ (คนแถวนี้ยังคอย) เดือนสิบ ไห้เธอรีบหลบมาหา มาชิงเปรตกันหวา ทำบุญส่งตายาย รีบกลับมาซ้อนท้ายฉัน เที่ยวกันให้บายๆใจ ถึงนานแค่ไหน ฉันก็จะรอ แขบหลบมาตะ คนแถวนี้ยังคอย