ผู้เฒ่า

 คาราบาว  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้เฒ่า แอ๊ด คาราบาว

Em | D Em |Em | D Em | Em |

ลืEmมตามาชำเลืองดูโลกเกิดมาเป็นDทารกสามัญชนธรรมดEmEmากินกันจนหนังหน้าเหี่ยวกว่าจะได้Dขบเคี้ยวก็ย่างวัยชรEm

ฟัAmนฟางจวนจะหักGหมดปากตาDมัวจนตามัวจนจะมองEmไม่เห็นริ้วCรอยของควาEmมลำเค็ญ ดูB7ที่เส้นเอ็นปูดโปน

Em | D Em |Em | D Em | Em |

คำEmนึงถึงคนเฒ่าคนแก่เมื่อครั้งเป็Dนพ่อแม่ยังเลี้ยงดูลูกน้Emอยอดออมวันละนิดละหน่อยเก็บสิบเป็นร้อDย ส่งลูกน้อยเล่าเรีEmยน

หวัAmงเพียงเพื่อลูก ๆG เติบโตได้Dเป็นผู้มีกาEmรศึกษาหนCทางในภายEmภาคหน้า เป็B7นเจ้าคนนายคEm

ผู้เฒ่าเอ๋B7ย.. ถึงเนื้อหนังหย่อนยาGถ้าสมบัติมโหฬาDร.. ลูกหลานมาเอาใEmนะผู้เฒ่าเอ๋B7ย.. ถึงเนื้อหนังเหี่ยวย่Gถ้าสมบัติมากล้B7น.. ยังพอมีคนเอาใEm

Em | D Em |Em | D Em | Em |
Am G | D Em |C Em | B7 Em |

** |

Em | D Em |Em | D Em | Em |

ใครEmเลยเคยคิดถึงผู้เฒ่าที่เส้นผDมหงอกขาวและดวงใจอาดูEmค้ำจุนจนลูกหลานเติบใหญ่ต่างตอบแทนน้ำใDจเพียงรดน้ำดำหัEm

สัAmงคมทวีควาGมดิ้นรนสอนDคนให้คิดเห็นEmแก่ตัวคนCเฒ่าที่ฟันหัEmกตามัวกลัวB7ไม่มีคนไปเผEm

Em | D Em |Em | D Em | Em |คอร์ดเพลง ผู้เฒ่า แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ผู้เฒ่า แอ๊ด คาราบาว ลืมตามาชำเลืองดูโลก เกิดมาเป็นทารกสามัญชนธรรมดา หากินกันจนหนังหน้าเหี่ยว กว่าจะได้ขบเคี้ยวก็ย่างวัยชรา ฟันฟางจวนจะหักหมดปาก ตามัวจนตามัวจนจะมองไม่เห็น ริ้วรอยของความลำเค็ญ ดูที่เส้นเอ็นปูดโปน คำนึงถึงคนเฒ่าคนแก่ เมื่อครั้งเป็นพ่อแม่ยังเลี้ยงดูลูกน้อย อดออมวันละนิดละหน่อย เก็บสิบเป็นร้อย ส่งลูกน้อยเล่าเรียน หวังเพียงเพื่อลูกๆเติบโต ได้เป็นผู้มีการศึกษา หนทางในภายภาคหน้า เป็นเจ้าคนนายคน ผู้เฒ่าเอ๋ย ถึงเนื้อหนังหย่อนยาน ถ้าสมบัติมโหฬาร ลูกหลานมาเอาใจ นะผู้เฒ่าเอ๋ย ถึงเนื้อหนังเหี่ยวย่น ถ้าสมบัติมากล้น ยังพอมีคนเอาใจ ใครเลยเคยคิดถึงผู้เฒ่า ที่เส้นผมหงอกขาวและดวงใจอาดูร ค้ำจุนจนลูกหลานเติบใหญ่ ต่างตอบแทนน้ำใจเพียงรดน้ำดำหัว สังคมทวีความดิ้นรน สอนคนให้คิดเห็นแก่ตัว คนเฒ่าที่ฟันหักตามัว กลัวไม่มีคนไปเผา