แร้งคอย

 คาราบาว  เพื่อชีวิต  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แร้งคอย แอ๊ด คาราบาว

F C | Dm |F C | Dm |
F C | Dm |F C | Dm |

 F  ณ ที่แห่งนี้C เคยมีแร้งคอF Dm  เฝ้าจับจ้องมอCงผู้คนล้มหาDm F  คือผู้เดินทาCงรอนแรมสัญจF Dm  จะข้ามป่าเขCาดงพญาDmไฟ

 A#  อันมีสายน้ำCทอดยาวสุดตF A#  มีทิวเทือกผCาท้าทายแดดลF A#  นุ่งห่มผืนฟ้Cาทุ่งนาแก่งคอF Am Dm C A#  หัวใจพี่คอCยน้องอยู่ที่แก่Dmง..

 A#  หัวใจพี่คอCยน้องอยู่ที่แก่Dmง.. A#  ตรงที่มีแร้Cงเฝ้าคอย เฝ้าDmคอย.. A#  หัวใจพี่คอCยน้องอยู่ที่แก่F Am Dm Cง.. A#  ตรงที่อีแร้Cงเฝ้าคอย เฝ้าDmคอย..

F C | F |Dm C | Dm |
F C | F C |F C/E | Dm |

 F  ณ ที่สายฝCนกระทบหน้าผF Dm  แว่วสกุณCาบินมาร้องเพDmลง F  ขับกล่อมบรรเลCงชีวิตพงไพF Dm  ใครเล่าเข้าใจCชีวิตบรรเลDm

 A#  ช่างเหมือนสายน้ำCทอดยาวสุดตFา ห๊าๆๆๆๆๆๆ A#  เหมือนทิวเทือกผCาท้าทายแดดลF A#  นุ่งห่มผืนฟ้Cาทุ่งนาแก่งคF Am Dm Cอย.. A#  หัวใจพี่คอCยน้องอยู่ที่แก่Dmง..

** | ** |

A# C | Dm |A# C | Dm |
A# C | F Am Dm C |A# C | Dm |
A# C | F Am Dm C |A# C | Dm |

 A#  หัวใจพี่คอCยน้องอยู่ที่แก่Dmง.. A#  ตรงที่มีแร้Cงเฝ้าคอย เฝ้าDmคอย.. A#  หัวใจพี่คอCยน้องอยู่ที่แก่Dmง.. A#  ตรงที่อีแร้Cงเฝ้าคอย เฝ้าDmคอย..

 A#  คอย ๆ คอย ๆC .. คอย ๆ คอย ๆDm .. A#  คอยอย่างอีแร้Cง เฝ้าคอย เฝ้าคอFย..คอร์ดเพลง แร้งคอย แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง แร้งคอย แอ๊ด คาราบาว ณ ที่แห่งนี้ เคยมีแร้งคอย เฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย คือผู้เดินทางรอนแรมสัญจร จะข้ามป่าเขาดงพญาไฟ อันมีสายน้ำทอดยาวสุดตา มีทิวเทือกผาท้าทายแดดลม นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย ณ ที่สายฝนกระทบหน้าผา แว่วสกุณาบินมาร้องเพลง ขับกล่อมบรรเลงชีวิตพงไพร ใครเล่าเข้าใจชีวิตบรรเลง ช่างเหมือนสายน้ำทอดยาวสุดตา ห๊าๆๆๆๆๆๆ เหมือนทิวเทือกผาท้าทายแดดลม นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย คอยๆคอยๆ คอยๆคอยๆ คอยอย่างอีแร้ง เฝ้าคอย เฝ้าคอย