รักข้ามคลอง

 ชาย เมืองสิงห์  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักข้ามคลอง ชาย เมืองสิงห์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุชาติ เทียนทองสังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment

F | F |Gm | F |
F | F |Gm F | C | F |

บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้Fน บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกัDmน อาบน้ำกัน เห็นกันทุกทีอึ้ม! มามาซิC ข้ามคลอง มารักกัน รักกัน

ถึงน้องอยู่ฝั่งทางโน้Fน ไกลโพ้นพี่ก็ใฝ่ฝันพี่จะว่ายน้ำไDmป มอบหัวใจ ทุกคืน ทุกวันขอให้รักมั่Cน ผูกพัน มารักกันด้วยใFอึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม!อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม!

Dmน พี่ทน พี่ทนว่ายน้ำข้ามคลองคลอง ข้ามคลอง ข้ามคลองที่กว้างห่างไกลรักFมันปักอุรา พี่ว่ายข้ามมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้Cขวัญใจ..ด้วยความหวังดี

บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้Fน บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้แม้นว่าน้องเมตตDmา ว่ายน้ำมาหาพี่สักทีฮึ้ม! ลองดูซิC ข้ามคลอง มารักกัน รักFกัน

F | F |F | F |
Dm | Dm |C | F |

F | F |Gm | F |
F | F |Gm F | C | F |

* | ** | *** | **** |

อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม!อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม!   F C | Fคอร์ดเพลง รักข้ามคลอง ชาย เมืองสิงห์

เนื้อเพลง รักข้ามคลอง ชาย เมืองสิงห์ บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้น บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้ หัวสะพานตรงกัน อาบน้ำกัน เห็นกันทุกที อึ้ม! มามาซิ ข้ามคลอง มารักกัน รักกัน ถึงน้องอยู่ฝั่งทางโน้น ไกลโพ้นพี่ก็ใฝ่ฝัน พี่จะว่ายน้ำไป มอบหัวใจ ทุกคืน ทุกวัน ขอให้รักมั่น ผูกพัน มารักกันด้วยใจ อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! ทน พี่ทน พี่ทนว่ายน้ำข้ามคลอง คลอง ข้ามคลอง ข้ามคลองที่กว้างห่างไกล รักมันปักอุรา พี่ว่ายข้ามมาด้วยความเต็มใจ เอาความรักมาให้ขวัญใจ ด้วยความหวังดี บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้น บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้ แม้นว่าน้องเมตตา ว่ายน้ำมาหาพี่สักที ฮึ้ม! ลองดูซิ ข้ามคลอง มารักกัน รักกัน อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม! อึ้ม!