ช่างมัน (LET IT BE)

 Cocktail  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ช่างมัน COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAIL (ค็อกเทล)โปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์, ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัยสังกัดค่าย: genie records

นึกถึงวันG#เก่า นึกถึงเรื่องD#/Gเก่าวันที่เคยFmมีแต่เรา นึกถึงเรื่อD#งราวแต่เวลาC#เปลี่ยน ใจของคนCmเปลี่ยนความรักเราA#mเปลี่ยน ไม่เหมือนเคD#

ความหลัFmง.. มันD#ยังคายังค้างข้างในติดตราตรึC#ง มันยังคงจำฝังใจ   D#แต่วันนี้ไม่มีเธออีกแFmล้ว รักD#จึงกลายเป็นพิษทำลายกัดกร่อนฉันC#จนมันทุรนทุรายยังไงฉันจะD#ลืมเธอไปเสียที

พยายามG#ลืมเพื่อลบล้างความเสียใD#/Gไม่อยากต้องเป็นFmคนคอยเจ็บทนอยู่เรื่อยไปD#เพราะฉันยิ่งรักC#เธอมากเท่าไร เธอCmไม่เคยเข้าใจคนA#mจะไป ฉันรั้งไว้ไม่ได้ ไม่ได้D#..

ไม่Fm | D#ได้..

รอถึงวันG#ใหม่ วันที่หัวD#/Gใจ..จะได้เริ่Fmมเดินต่อไป ไม่ต้องทุกD#ข์ทนวันที่ฟ้าC#เปลี่ยน โชคชะตาCmเปลี่ยนวันที่ใจA#mเปลี่ยน ไม่เหมือนเคD#

* | ** |

เพราะฉันก็ยังต้องทนG#ทรมาณขึ้นทุกทีD#/Gและฉันต้องเป็นอย่างนี้Fmไปอีกนานแค่ไหD#ไม่อยากให้รักC#มันคอยทำลายทำร้ายCmทุกวันเรื่อยไปยากA#mเท่าไร ฉันต้องทำให้ได้D#บอกตัวเอง ช่างมันเถอG#

โอD#ว.. พD#.. ยC#า..ยาCmม..ลบควาFmมเสียใจบอกตัวเอCmง.. ลุกขึ้นยืนFmใหม่จะไม่ล้มใC#ห้ใครเหยียบซ้ำจะไม่นอนขวาCmงให้ใครข้ามไปชีวิตฉันC#ต้องไม่เป็นไปเพียงผิดหวัD#

F# | D# |F# | D# |
B | G# |C# | D# |

** | *** |

เปลี่ยนใจเธอD#/Gไม่ง่าย..โอFm.. เปลี่ยนตัวเองD#ก็ได้..ร่ำร้องไC#ปสักเท่าไร เธอไCmม่เคยเข้าใจยากA#mเท่าไร ฉันต้องทำให้ได้D#บอกตัวเอง ช่างมันเถG#อะคอร์ดเพลง ช่างมัน COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง ช่างมัน COCKTAIL ค็อกเทล นึกถึงวันเก่า นึกถึงเรื่องเก่า วันที่เคยมีแต่เรา นึกถึงเรื่องราว แต่เวลาเปลี่ยน ใจของคนเปลี่ยน ความรักเราเปลี่ยน ไม่เหมือนเคย ความหลัง มันยังคายังค้างข้างใน ติดตราตรึง มันยังคงจำฝังใจ แต่วันนี้ไม่มีเธออีกแล้ว รักจึงกลายเป็นพิษทำลาย กัดกร่อนฉันจนมันทุรนทุราย ยังไงฉันจะลืมเธอไปเสียที พยายามลืมเพื่อลบล้างความเสียใจ ไม่อยากต้องเป็นคนคอยเจ็บทนอยู่เรื่อยไป เพราะฉันยิ่งรักเธอมากเท่าไร เธอไม่เคยเข้าใจ คนจะไป ฉันรั้งไว้ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ รอถึงวันใหม่ วันที่หัวใจ จะได้เริ่มเดินต่อไป ไม่ต้องทุกข์ทน วันที่ฟ้าเปลี่ยน โชคชะตาเปลี่ยน วันที่ใจเปลี่ยน ไม่เหมือนเคย เพราะฉันก็ยังต้องทนทรมาณขึ้นทุกที และฉันต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน ไม่อยากให้รักมันคอยทำลาย ทำร้ายทุกวันเรื่อยไป ยากเท่าไร ฉันต้องทำให้ได้ บอกตัวเอง ช่างมันเถอะ โอว พ ยา ยาม ลบความเสียใจ บอกตัวเอง ลุกขึ้นยืนใหม่ จะไม่ล้มให้ใครเหยียบซ้ำ จะไม่นอนขวางให้ใครข้ามไป ชีวิตฉันต้องไม่เป็นไปเพียงผิดหวัง เปลี่ยนใจเธอไม่ง่าย โอ เปลี่ยนตัวเองก็ได้ ร่ำร้องไปสักเท่าไร เธอไม่เคยเข้าใจ ยากเท่าไร ฉันต้องทำให้ได้ บอกตัวเอง ช่างมันเถอะ