วนซ้ำ

 Cokest  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วนซ้ำ Cokest
เนื้อร้อง/ทำนอง: Cokestเรียบเรียง: ZiXSโปรดิวเซอร์: ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Mellow Me

D#maj7 | Cm7 |Dm7 | Dm7 |

D#maj7 | Cm7 |Dm7 | Dm7 |

ตื่นขึ้นมาD#maj7ตอนเช้า และก็เหงCm7าตอนบ่ายนอนC#dimร้องไห้Dm7ตอนดึก เพียงมันรู้สึDm7กไม่ดีตื่นขึ้นมาD#maj7ตอนเช้า และก็เหงCm7าตอนบ่ายนอนC#dimร้องไห้Dm7ตอนดึก เพียงมันยังคิDm7ดถึงเธอ คนดี

 D#maj7  (Pra) ก็มันไม่มีอีกแล้ว ฉันไม่มีเธออีกแล้Cm7   ให้เธอนั้นคืนกลับมา   ฉันดูจากทรงC#dimแล้วคงไม่มีDm7แวว   สุดท้ายเราต้องมาร้องไห้   baby i dont knoDm7w why   บางทีก็แอบสงสัย   หรือว่าเธอชอบผู้ชายอีกแนวอะ

 D#maj7  และใช่ ๆ ๆ ไอ่ฉันมันเอาแต่ใCm7   ทุกเรื่องตัวเธอรู้ดี และเธอก็คอC#dimยห่วงใDm7   แต่ไม่ ๆ ๆ ฉันไม่เคยได้บอกเธDm7   มันเป็นสิ่งเดียวที่เธอไม่รู้ คือฉันรักเธอกว่าใคร

 D#maj7  เธอจะจำได้ไหม ไอ่ปากที่จูบนั้นเป็นปากใคร   ตอCm7นนั้นมีความสุข แล้วตอนนี้มันเป็นอย่างไร   ช่Dm7วยกลับมาได้ไหม ถ้าเกิดว่าไม่ลำบากใจ   มีDm7แต่ความรู้สึกที่ฉันนั้นอยากจะฝากไว้

** |

 D#maj7  Keep it on the way  Cm7    ชีวิตมีแต่เพลง Dm7  ขอแค่เป็นตัวเอง ThaC#m7t’s why i won’t change

คืD#maj7นนี้ดาวเต็มฟ้า แต่ยัCm7งรู้สึกเคว้งคว้างโลกนี้Dm7ช่างดูเว้งว้าง ต่อให้มีคDm7นอยู่อีกเป็นล้าน

 D#maj7  มันทรมานลึกเข้าไปในจิตใCm7   และเข็มของนาฬิกา ไม่ช่วยเยียวยาสิ่งใDm7   ปล่อยเรื่องร้าย ๆ ของเราให้มันผ่านไDm7   เก็บไว้แต่ความทรงจำดี ๆ ที่ฉันเคยมีฝากไว้

D#maj7นมันเคยรัก และได้Cm7เคยแนบชิดฉันDm7อยากจะทัก แต่ใจทำได้เDm7พียงแค่คิด

** |

 D#maj7  ฟังเพลงเศร้าเบา ๆ ขับCm7รถไปที่เก่า   อากาศมัDm7นช่างหนาว ทำให้คิดถึงDm7เรื่องเรา   Oh baby..คอร์ดเพลง วนซ้ำ Cokest

เนื้อเพลง วนซ้ำ Cokest ตื่นขึ้นมาตอนเช้า และก็เหงาตอนบ่าย นอนร้องไห้ตอนดึก เพียงมันรู้สึกไม่ดี ตื่นขึ้นมาตอนเช้า และก็เหงาตอนบ่าย นอนร้องไห้ตอนดึก เพียงมันยังคิดถึงเธอ คนดี (Pra) ก็มันไม่มีอีกแล้ว ฉันไม่มีเธออีกแล้ว ให้เธอนั้นคืนกลับมา ฉันดูจากทรงแล้วคงไม่มีแวว สุดท้ายเราต้องมาร้องไห้ baby i dont know why บางทีก็แอบสงสัย หรือว่าเธอชอบผู้ชายอีกแนวอะ และใช่ๆๆ ไอ่ฉันมันเอาแต่ใจ ทุกเรื่องตัวเธอรู้ดี และเธอก็คอยห่วงใย แต่ไม่ๆๆ ฉันไม่เคยได้บอกเธอ มันเป็นสิ่งเดียวที่เธอไม่รู้ คือฉันรักเธอกว่าใคร เธอจะจำได้ไหม ไอ่ปากที่จูบนั้นเป็นปากใคร ตอนนั้นมีความสุข แล้วตอนนี้มันเป็นอย่างไร ช่วยกลับมาได้ไหม ถ้าเกิดว่าไม่ลำบากใจ มีแต่ความรู้สึกที่ฉันนั้นอยากจะฝากไว้ Keep it on the way ชีวิตมีแต่เพลง ขอแค่เป็นตัวเอง That’s why i won’t change คืนนี้ดาวเต็มฟ้า แต่ยังรู้สึกเคว้งคว้าง โลกนี้ช่างดูเว้งว้าง ต่อให้มีคนอยู่อีกเป็นล้าน มันทรมานลึกเข้าไปในจิตใจ และเข็มของนาฬิกา ไม่ช่วยเยียวยาสิ่งใด ปล่อยเรื่องร้ายๆของเราให้มันผ่านไป เก็บไว้แต่ความทรงจำดีๆที่ฉันเคยมีฝากไว้ คนมันเคยรัก และได้เคยแนบชิด ฉันอยากจะทัก แต่ใจทำได้เพียงแค่คิด ฟังเพลงเศร้าเบาๆขับรถไปที่เก่า อากาศมันช่างหนาว ทำให้คิดถึงเรื่องเรา Oh baby