หมากัด

 เอกชัย ศรีวิชัย  ลูกทุ่ง  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หมากัด เอกชัย ศรีวิชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอกชัย ศรีวิชัย

G# | G# |G# | D# |

G# | G# |G# | G# | G# |
G# | D# |A#m | Fm |

โอ้มาเถิดหนFmา กระไรแม่มA#mโอ้มาเถิดหนFmา กระไรแม่มA#mเร็ว ๆ อย่าช้G#า เลยนะแม่หน้านวลใA#mคนไหนถ้านึกสนุG#ก ลุกขึ้นขยับ ขยับขยับ ขยับ ขยับ.. เข้ามาไวไA#m

ตั้งวA#mงกันไว้ตรงหน้G#จะให้เอกชัยลA#mา..ไปหรืออย่างไรA#mผมมาหลายคG#น กับนักเพื่อนบ้าG#แฟน ๆ อย่านึกรำคาA#mญ..ไปเลยสายใจA#m

พี่มายืนรG#อ..อยู่ที่ข้างรั้G#เลยให้เพื่อนมันโผล่หัG#ว..ไปดูข้างใA#mจงเข้าไปดูG#ว่าเขาอยู่หรือเปล่G#ถ้าได้ยินหมาเห่G#า ให้รีบออกมาไวไA#m

น้องสาวจ๋G#า ดูหมาให้พี่ด้วG#อย่าปล่อยให้หมามันกัG#ด..G#า..ของพี่ได้G# ของพี่ได้G#อีเขียวก็แง่G#ง หรือว่าอีแดงก็รี่G#พี่เลยเอาไม้ทิ่ม.G#.

A#mา..หมามันไA#mป หมามันไปG#แม่หมาของเธG#อ มันช่างดุเสียจริงด้วG#มันชอบกัดแต่ปลาย.G#.

G#า..ของพวกผู้ชาA#mย พวกผู้ชาG#พี่ก็ซวG#ย เอ๊ย เพื่อนก็ซวG#ต่างถูกหมากัด.G#.

ป่วG#ย จนเดินไม่ไหG#ว จนเดินไม่ไหG#สงสารเพื่อนมันป่วG#ย มันยืนเอามือกุม.G#.

G#า บอกว่าแทบเป็นไข้G#

** |

บ้านพี่นั้นอยู่สุพรA#mรณ บ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพG#ชรบ้านพี่นั้นอยู่สุพรรG#ณ บ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพG#ชรแล้วพี่อุตส่าห์มา.G#.

เยี่G#ยม เธอรู้ไหG#ม เธอรู้ไหG#อุตส่าห์มาเยี่G#ยม พี่มาจากราชบุรีG#แล้วอยากจะมาดู.G#.

หน้G#า ว่าใหญ่แค่ไหG#น ว่าใหญ่แค่ไหG#พี่มาเยี่ยมเยือG#น จนถึงเรือนถึงบ้าG#น้องสาวอย่านึกรำคาA#mญ..พี่เอกชัยA#mตั้งแต่วันนั้G#น ตัวฉันก็เลยเข็G#ก็เลยมิดอดไป..G#

เยี่G#ยมเธออีกต่อไA#mป..

** |

G# | D# |A#m | Fm |คอร์ดเพลง หมากัด เอกชัย ศรีวิชัย

เนื้อเพลง หมากัด เอกชัย ศรีวิชัย โอ้มาเถิดหนา กระไรแม่มา โอ้มาเถิดหนา กระไรแม่มา เร็วๆอย่าช้า เลยนะแม่หน้านวลใย คนไหนถ้านึกสนุก ลุกขึ้นขยับ ขยับ ขยับ ขยับ ขยับ เข้ามาไวไว ตั้งวงกันไว้ตรงหน้า จะให้เอกชัยลา ไปหรืออย่างไร ผมมาหลายคน กับนักเพื่อนบ้าน แฟนๆอย่านึกรำคาญ ไปเลยสายใจ พี่มายืนรอ อยู่ที่ข้างรั้ว เลยให้เพื่อนมันโผล่หัว ไปดูข้างใน จงเข้าไปดูว่าเขาอยู่หรือเปล่า ถ้าได้ยินหมาเห่า ให้รีบออกมาไวไว น้องสาวจ๋า ดูหมาให้พี่ด้วย อย่าปล่อยให้หมามันกัด ขา ของพี่ได้ ของพี่ได้ อีเขียวก็แง่ง หรือว่าอีแดงก็รี่ พี่เลยเอาไม้ทิ่ม ตา หมามันไป หมามันไป แม่หมาของเธอ มันช่างดุเสียจริงด้วย มันชอบกัดแต่ปลาย ขา ของพวกผู้ชาย พวกผู้ชาย พี่ก็ซวย เอ๊ย เพื่อนก็ซวย ต่างถูกหมากัด ป่วย จนเดินไม่ไหว จนเดินไม่ไหว สงสารเพื่อนมันป่วย มันยืนเอามือกุม ขา บอกว่าแทบเป็นไข้ บ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณ บ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชร บ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณ บ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชร แล้วพี่อุตส่าห์มา เยี่ยม เธอรู้ไหม เธอรู้ไหม อุตส่าห์มาเยี่ยม พี่มาจากราชบุรี แล้วอยากจะมาดู หน้า ว่าใหญ่แค่ไหน ว่าใหญ่แค่ไหน พี่มาเยี่ยมเยือน จนถึงเรือนถึงบ้าน น้องสาวอย่านึกรำคาญ พี่เอกชัย ตั้งแต่วันนั้น ตัวฉันก็เลยเข็ด ก็เลยมิดอดไป เยี่ยมเธออีกต่อไป