ลูกรอ (โฟล์คบาว)

 คาราบาว  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลูกรอ คาราบาว

A E | F#m |A E | F#m |
A E | F#m |A E | F#m |

 A  ท้องทะเลEแสนกว้างใหF#mญ่ A  มองออกไปEไกลสุดตF#m   พ่อไม่มAา ไม่มาEนานหลายปีF#m   จนป่านนี้A วันนี้Eเจ้ายังคอF#m

 D  เด็กเอ๋Eยเจ้ายังเล็กนัA C#m D  ต้องมาพลัดพรEากจากอ้อมอกพ่F#m

 A  กลางสายลEมและเกลียวคลื่F#m A  เสียงสะอื้Eนของเด็กน้F#mอย   ที่ยังคอAย ยังคอEยการกลับมF#m   ของบิดAา ผู้หาปลาEเลี้ยงครอบครัF#m

 D  ศรัทธาEเจ้าแรงกล้านัA C#mก.. D  เต็มเปี่ยมด้วยรักEและกตัญญูF#m

เจ้ายัDงรู้จักEโลกนี้น้อA C#ย..เจ้ายัDงเป็นเด็Eกเกินเข้าใA C#จ..เจ้ายัDงรู้จักEโลกนี้น้อAยเกินไF#mกว่าจะมBmา..เข้าใจในเรื่องราEว..

* |

D E | A C# |
D E | A C# |
D E | A F#m |Bm | E | E |

* | ** |

 A  เรือหาปลEาไม่คืนกลัF#m A  คือบิดEาของเด็กน้อF#m   ได้อับปาAง จมร่างEกลางทะเF#m   มีแต่เพื่Aอน..ตังเกEรู้เรื่องรF#mาว

 D  บอกเพียงEว่าไปหาปA C#mลา D  คงจะกลับมEาเมื่อเจ้าเป็นหนุ่F#m

*** |คอร์ดเพลง ลูกรอ คาราบาว

เนื้อเพลง ลูกรอ (โฟล์คบาว) คาราบาว ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่ มองออกไปไกลสุดตา พ่อไม่มา ไม่มานานหลายปี จนป่านนี้ วันนี้เจ้ายังคอย เด็กเอ๋ยเจ้ายังเล็กนัก ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ กลางสายลมและเกลียวคลื่น เสียงสะอื้นของเด็กน้อย ที่ยังคอย ยังคอยการกลับมา ของบิดา ผู้หาปลาเลี้ยงครอบครัว ศรัทธาเจ้าแรงกล้านัก เต็มเปี่ยมด้วยรักและกตัญญู เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย เจ้ายังเป็นเด็กเกินเข้าใจ เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อยเกินไป กว่าจะมา เข้าใจในเรื่องราว เรือหาปลาไม่คืนกลับ คือบิดาของเด็กน้อย ได้อับปาง จมร่างกลางทะเล มีแต่เพื่อน ตังเกรู้เรื่องราว บอกเพียงว่าไปหาปลา คงจะกลับมาเมื่อเจ้าเป็นหนุ่ม