บินหลา

 คาราวาน  แฮมเมอร์  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บินหลา แฮมเมอร์ & หงา คาราวาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาญชัย บัวบังศรเรียบเรียง: แฮมเมอร์

G | G | G | G |

G | G |G | Am |
Am | Am |D | G | G |

G | G |G | Am |
Am | Am |D | G | G |

บินหลGา บินมาบินเรื่อยมGา เล่นลAmชื่นชAmมธรรมชาติ..อันที่งาDม สะอาดตG

ต้นยาGงยืนทะนงอวดทรวดทรGง ไม่ยอมให้ข่Amต้านทาAmนแรงลม ไม่เคยพรั่Dน หวั่นเกGรง

** |

สุริยGาสาดแสงมาสวยหนักหนGา เมื่อเพลาเช้AmสายลAmมแผ่วเบา ยามเช้Dา ช่างสุขสG

** |

G | G |G | Am |
Am | Am |D | G | G |

G | G |G | Am |
Am | Am |D | G | G |

บินหลGา บินมาเกาะต้นยาGงอันสูงใหAmญ่แต่มีพรานไพAmร..ใจร้าDยคอยจ้องยิG

** |

โอ้GพรานไพรเหตุไฉGนใจร้ายจริAmไม่น่Amามายิง..บินหลDาจนสิ้นลG

บินหลGา บินหลาเคยบินมGา..เล่นลAmบัดนี้Amไม่ชื่นชม เพราะบินหลDามาจากไกG

บินหลGา บินหลา บินหลา บินหลAmบินหAmลา บินหลา บินหลDา มาจากGไกล

G | G |G | Am |
Am | Am |D | G | G |คอร์ดเพลง บินหลา แฮมเมอร์ & หงา คาราวาน

เนื้อเพลง บินหลา แฮมเมอร์ & หงา คาราวาน บินหลา บินมา บินเรื่อยมา เล่นลม ชื่นชมธรรมชาติ อันที่งาม สะอาดตา ต้นยางยืนทะนง อวดทรวดทรง ไม่ยอมให้ข่ม ต้านทานแรงลม ไม่เคยพรั่น หวั่นเกรง สุริยาสาดแสงมา สวยหนักหนา เมื่อเพลาเช้า สายลมแผ่วเบา ยามเช้า ช่างสุขสม บินหลา บินมา เกาะต้นยางอันสูงใหญ่ แต่มีพรานไพร ใจร้ายคอยจ้องยิง โอ้พรานไพร เหตุไฉนใจร้ายจริง ไม่น่ามายิง บินหลาจนสิ้นลม บินหลา บินหลา เคยบินมา เล่นลม บัดนี้ไม่ชื่นชม เพราะบินหลามาจากไกล บินหลา บินหลา บินหลา บินหลา บินหลา บินหลา บินหลา มาจากไกล