แม่

 แฮมเมอร์  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แม่ แฮมเมอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน), เสวี จันทโชติเรียบเรียง: แฮมเมอร์

C#m | B7 |E | E | C#m |
E | C#m |A | B7 |
E | C#m7 |B7 | E |
E | C#m |

ตื่Eนขึ้นมาแต่เช้C#mา.. แม่Aหุงข้าวต้มปลB7จวนEจะได้เวลC#mา.. ไปAท้องนาอีกครB7

ทุกวันคืAนแม่อยู่ด้วยความหวัC#mดังAแสงทองส่องฟ้B7ลูกแม่Eนั้นไปศึกษC#mา.. ในB7สังคมชาวกรุE

E | C#m |

Eาแม่มองลูกรัC#mก.. วันAที่เจ้าจากไปB7แม่เคยEทุกข์ทนเพียงใC#mด..แลAลูกไกลอกตรB7

เมื่อลูกจAบจากการศึกษC#mแม่คอAยตั้งตาชื่นชB7ลูกอย่าEหลงระเริงสังคC#mจงB7หวนคืนบ้านนEา..

E | C#m |

Eาก็คือความหC#mวัง.. ดัAงชีวิตจิตใจB7จนเดือนดัEบลับร่วงไC#mป.. ไกลAหนทางลูกจB7

ม่านเมAฆบดบังนัยตC#mสาริกAาไม่คืนกลับคอB7ทุกคืนวัEนแม่มิได้หลับนอC#mคอยB7เจ้าย้อนบ้านนE

E | C#m |E | C#m |A | B7 |
E | C#m |B | E |E | C#m |

ตื่Eนขึ้นมาแต่เช้C#mา.. แม่Aหุงข้าวต้มปลB7ดูEแสงทองส่องมC#mา..ไปAท้องนาอีกทีB7

ทุกวันคืAนแม่ก็ยังเฝ้าหวัC#mหวัAงถึงวันสุดท้B7ายรอจนแม่Eถึงวันสิ้นใC#mจ..คงB7ได้พบลูกชาEย..

E | E |
E | C#m |
E | E |คอร์ดเพลง แม่ แฮมเมอร์

เนื้อเพลง แม่ แฮมเมอร์ ตื่นขึ้นมาแต่เช้า แม่หุงข้าวต้มปลา จวนจะได้เวลา ไปท้องนาอีกครา ทุกวันคืนแม่อยู่ด้วยความหวัง ดังแสงทองส่องฟ้า ลูกแม่นั้นไปศึกษา ในสังคมชาวกรุง ตาแม่มองลูกรัก วันที่เจ้าจากไป แม่เคยทุกข์ทนเพียงใด แลลูกไกลอกตรม เมื่อลูกจบจากการศึกษา แม่คอยตั้งตาชื่นชม ลูกอย่าหลงระเริงสังคม จงหวนคืนบ้านนา นาก็คือความหวัง ดังชีวิตจิตใจ จนเดือนดับลับร่วงไป ไกลหนทางลูกจร ม่านเมฆบดบังนัยตา สาริกาไม่คืนกลับคอน ทุกคืนวันแม่มิได้หลับนอน คอยเจ้าย้อนบ้านนา ตื่นขึ้นมาแต่เช้า แม่หุงข้าวต้มปลา ดูแสงทองส่องมา ไปท้องนาอีกที ทุกวันคืนแม่ก็ยังเฝ้าหวัง หวังถึงวันสุดท้าย รอจนแม่ถึงวันสิ้นใจ คงได้พบลูกชาย