ปักษ์ใต้บ้านเรา

 แฮมเมอร์  เพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้บ้านเรา แฮมเมอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อารี ประทานเรียบเรียง: แฮมเมอร์

A | E |A | E |E | A |
F#m | A |F#m | A |

โอ่โอA ปักษ์ใต้บ้านเรEโอ่โอA ปักษ์ใต้บ้านเรEแม่น้ำ ภูเขEา ทะเลกว้างไกAอย่าไปไหF#mน กลับใต้บ้านเรAอย่าไปไหF#mน กลับใต้บ้านเรA

A | E |A | E |E | A |
F#m | A |F#m | A |

โอ้ต้นยาAง..ยั่งยืF#mน..คงทAน..เหมือนดั่งคEน..ปักษ์ใต้E7ไม่ท้อชีวAโอ้แม่น้ำAตาปีF#m..ยังไหลAหลากมEเหมือนน้ำตEา..ชาวใต้ที่ไหลร่วงริA

** |

A | F#m |A | A |
A | F#m |E | E |
A | F#m |A | A |
E | E7 |A | A |

ค่ำคืนนี้A..ยินเสียF#mงกลองโนราห์Aเสียงหนังลุงแว่วมAา ข่าวว่า..ไม่พอจะกิEกรีดยาง ปาดตาAล ทำงาF#mนอยู่เป็นอาจิAแต่ว่าไม่พอกิEน หนี้สินอีรุงตุงนัA

โอ้หนุ่มสาAว พวกเจ้F#mาไปอยู่ที่ไหAรู้ไหมเมืองใต้A..ขาดคF#mนจะคอยดูแEเมืองใต้วันนี้A..ยังมีF#mแต่พ่อและแAม่กลับไปช่วยดูแEล..ปักษ์ใต้E7บ้านเรA

** | ** |

A | E |A | E |E | A |
F#m | A |F#m | A |คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้บ้านเรา แฮมเมอร์

เนื้อเพลง ปักษ์ใต้บ้านเรา แฮมเมอร์ โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา แม่น้ำ ภูเขา ทะเลกว้างไกล อย่าไปไหน กลับใต้บ้านเรา อย่าไปไหน กลับใต้บ้านเรา โอ้ต้นยาง ยั่งยืน คงทน เหมือนดั่งคน ปักษ์ใต้ไม่ท้อชีวา โอ้แม่น้ำตาปี ยังไหลหลากมา เหมือนน้ำตา ชาวใต้ที่ไหลร่วงริน ค่ำคืนนี้ ยินเสียงกลองโนราห์ เสียงหนังลุงแว่วมา ข่าวว่า ไม่พอจะกิน กรีดยาง ปาดตาล ทำงานอยู่เป็นอาจิณ แต่ว่าไม่พอกิน หนี้สินอีรุงตุงนัง โอ้หนุ่มสาว พวกเจ้าไปอยู่ที่ไหน รู้ไหมเมืองใต้ ขาดคนจะคอยดูแล เมืองใต้วันนี้ ยังมีแต่พ่อและแม่ กลับไปช่วยดูแล ปักษ์ใต้บ้านเรา