คนอกหัก

 ไอน้ำ  สตริง  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนอกหัก ฟลุ๊ค ไอน้ำ
สังกัดค่าย: RS

A C#m | D E |
A C#m | D E |

ต้องกาAรอะไรจากฉัน แค่นั้Eนหรือทันไม่พอปล่อยให้ฉัF#mนเสียใจเงียบ ๆ คนเดียวได้ไหD

มายุ่งAอะไรกับฉัน ฉันจะไม่ยิ้Eม ไม่พูดกับใครห่วงทำไมF#mก็ในเมื่อเธอเป็นคนเลือกเอD

เก็บตัBmว..อยู่คนEเดียว ไม่มีC#mอะไรครื้นF#mเครงถาBmมทำไม ในเมื่อเธอเองก็รู้E..

ก็ฉัA C#mน..         มันคนอF#m Eกหักไม่มีใครรัBmก มีแต่เธDอ เธอก็ทิ้งEไปปล่อยฉัAน ช่างมัC#mน ให้มันเหงF#mาตาย  Eไม่มีเยื่อใยD อย่าถามอะไรEให้เจ็บอีกเลA

เขาเอาAเธอไปจากฉัน จะให้Eฉันทำอย่างไรที่ยังพอF#mหายใจ อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้D

* | ** | *** |

A | C#m F#m |D | E |

*** |

อยากช่วยใช่ไหBmอย่าถามอะไรEโง่ ๆ อีกเลAย..คอร์ดเพลง คนอกหัก ฟลุ๊ค ไอน้ำ

เนื้อเพลง คนอกหัก ฟลุ๊ค ไอน้ำ ต้องการอะไรจากฉัน แค่นั้นหรือทันไม่พอ ปล่อยให้ฉันเสียใจเงียบๆคนเดียวได้ไหม มายุ่งอะไรกับฉัน ฉันจะไม่ยิ้ม ไม่พูดกับใคร ห่วงทำไมก็ในเมื่อเธอเป็นคนเลือกเอง เก็บตัว อยู่คนเดียว ไม่มีอะไรครื้นเครง ถามทำไม ในเมื่อเธอเองก็รู้ ก็ฉัน มันคนอกหัก ไม่มีใครรัก มีแต่เธอ เธอก็ทิ้งไป ปล่อยฉัน ช่างมัน ให้มันเหงาตาย ไม่มีเยื่อใย อย่าถามอะไรให้เจ็บอีกเลย เขาเอาเธอไปจากฉัน จะให้ฉันทำอย่างไร ที่ยังพอหายใจ อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้ว อยากช่วยใช่ไหม อย่าถามอะไรโง่ๆอีกเลย