คนใจง่าย

 ไอซ์ ศรัณยู  สตริง  อินเลิฟ  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนใจง่าย ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: เชษฐา ยารสเอกเรียบเรียง: วารุศ รินทรานุกูลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cm | F |A#maj7 | A#maj7 |

จั๊Cmด จาดาดา จั๊Fด จั๊ดจาดาดา (หู๊)จั๊A#maj7ด จาดาดา จั๊ด จั๊ดจาดาดา (หู๊)จั๊Cmด จาดาดา จั๊Fด จั๊ดจาดาดา (หู๊)จั๊A#maj7ด จาดาดา จั๊ด จั๊ดจาดาดา

ถูกใจCmเธอจนได้ ถูกใจFเธอจนได้เมื่อเธDmอมาทำให้..จิตใจของฉันGmเต้นรัวยิ่งเจCmอก็ยิ่งชอบ ยิ่งชอFบก็ยิ่งกลัว รู้ไหมA#maj7คนดี

บางทีCmเธอก็ใช่ บางทีFก็ไม่ใช่ดูเธDnอมีใจให้ แต่บางทีเหมืGmอนไม่มีก็เดCmาใจเธอยาก ไม่รู้Fว่าที่จริงนั้นคิดA#ยังไง

อย่าทำให้รักD# เดี๋ยวมันหลง เดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทัDmน เดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใC#mจทำไง จะดึงอFอกไปก็ดึงA#ไม่ออก

อย่าทำให้คิดD# ถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมDmา ฉันไม่รับผิดชอG7มาทำให้เคลิ้มCmตลอดถ้าเผลFอไปกอด แล้วเธอจะว่าA#ยังไง

* |

ก็คนCmมันใจง่าย ก็เลยFชอบคนง่ายอย่าเลD#mยเธอฉันไหว้ อย่าทำให้ฉันGmใจสั่นบอกมาCmแค่สั้น ๆเธอรักFฉันเหมือนกัน ก็ว่าA#กันไป..

** |

Cm | F |A#maj7 | A#maj7 |
Cm | F |A#maj7 | A#maj7 |

Cm | F |A# | A# |

** | * |คอร์ดเพลง คนใจง่าย ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช

เนื้อเพลง คนใจง่าย ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช จั๊ด จาดาดา จั๊ด จั๊ดจาดาดา (หู๊) จั๊ด จาดาดา จั๊ด จั๊ดจาดาดา (หู๊) จั๊ด จาดาดา จั๊ด จั๊ดจาดาดา (หู๊) จั๊ด จาดาดา จั๊ด จั๊ดจาดาดา ถูกใจเธอจนได้ ถูกใจเธอจนได้ เมื่อเธอมาทำให้ จิตใจของฉันเต้นรัว ยิ่งเจอก็ยิ่งชอบ ยิ่งชอบก็ยิ่งกลัว รู้ไหมคนดี บางทีเธอก็ใช่ บางทีก็ไม่ใช่ ดูเธอมีใจให้ แต่บางทีเหมือนไม่มี ก็เดาใจเธอยาก ไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไง อย่าทำให้รัก เดี๋ยวมันหลง เดี๋ยวมันรัก ฉันตั้งหลักไม่ทัน เดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหว รักมันปักหัวใจทำไง จะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก อย่าทำให้คิด ถ้าไม่รักฉันสักนิด เข้าใจผิดขึ้นมา ฉันไม่รับผิดชอบ มาทำให้เคลิ้มตลอด ถ้าเผลอไปกอด แล้วเธอจะว่ายังไง ก็คนมันใจง่าย ก็เลยชอบคนง่าย อย่าเลยเธอฉันไหว้ อย่าทำให้ฉันใจสั่น บอกมาแค่สั้นๆเธอรักฉันเหมือนกัน ก็ว่ากันไป