คนมีเจ้าของ

 วงกันเอง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนมีเจ้าของ บังนัส วงกันเอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพล มั่งคั่ง (บังนัส วงกันเอง)เรียบเรียง: วงกันเอง

E | G#m |F#m | B |

E | G#m |F#m | B |
E | G#m |F#m | B |

ต่อให้ฉันEรักเธอสักแค่ไหนก็ไม่ทำG#mให้ใจเธอไหวหวั่นแต่เธF#mอคือคนสำคัญ..ของหัวBใจ

คำว่ารักEมันไม่มีวันยอมหยุดหยุดให้ใG#mจของฉันไปรักเธอมันทนF#mไม่ไหว เลยต้องยอมจำBนน

รู้Aว่าเธBอ..มีแฟG#mนแล้ว  C#mแต่ไม่แคล้F#mว..รักเธBออย่างนี้EF#mจเจ้าเอBย เวรกรG#mรมช้ำฤดีC#mเจ็บแบบนี้F#m ขอให้ฉัน..คนเดียวBพอ..

ไปรักใครไม่รัEก ไปรักคB/D#นที่มีเจ้าขอC#mหมดสิทธิ์Bที่จะครอบครAอง เป็นพี่น้องBก็ดีแค่Eไหนวันนั้นเธอบอกรักฉัAน มาวันนี้Bเธอเปลี่ยนแปลงG#mไปหมดแล้C#mวเยื่อใF#mย บทสุดท้าBยได้แค่พี่น้อE | (B)ง..

รู้E..ว่าเธอก็ยังรักเขG#mปากหวานแต่ใจแสนเศร้Aา ทรมาBนอะไรอย่างนี้Eไม่นึก ไม่คิด ไม่ฝัAน..ว่าเธอนั้นBต้องทำแบบนี้G#mวางใจC#mไว้ที่คนดีF#m จบเพลงนี้B ขอลาจาE

E B/D# | C#m B |A B | E |
A B | G#m C#m |F#m B | E |

E | G#m |F#m | B |

* | ** |

F |

ไปรักใครไม่รัFก ไปรักคC/Eนที่มีเจ้าขอDmหมดสิทธิ์Cที่จะครอบครA#อง เป็นพี่น้อCงก็ดีแค่Fไหนวันนั้นเธอบอกรักฉัA#น มาวันนี้Cยังจำมันได้Amหมดแล้Dmวเยื่อใGmย บทสุดท้าCยได้แค่พี่น้อFง..

หมดแล้วเยื่อใGmย บทสุดท้าย..Cได้แค่พี่น้อFง..

F | Am |Dm | C |F |คอร์ดเพลง คนมีเจ้าของ บังนัส วงกันเอง

เนื้อเพลง คนมีเจ้าของ บังนัส วงกันเอง ต่อให้ฉันรักเธอสักแค่ไหน ก็ไม่ทำให้ใจเธอไหวหวั่น แต่เธอคือคนสำคัญ ของหัวใจ คำว่ารักมันไม่มีวันยอมหยุด หยุดให้ใจของฉันไปรักเธอ มันทนไม่ไหว เลยต้องยอมจำนน รู้ว่าเธอ มีแฟนแล้ว แต่ไม่แคล้ว รักเธออย่างนี้ ใจเจ้าเอย เวรกรรมช้ำฤดี เจ็บแบบนี้ ขอให้ฉัน คนเดียวพอ ไปรักใครไม่รัก ไปรักคนที่มีเจ้าของ หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง เป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหน วันนั้นเธอบอกรักฉัน มาวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไป หมดแล้วเยื่อใย บทสุดท้ายได้แค่พี่น้อง รู้ ว่าเธอก็ยังรักเขา ปากหวานแต่ใจแสนเศร้า ทรมานอะไรอย่างนี้ ไม่นึก ไม่คิด ไม่ฝัน ว่าเธอนั้นต้องทำแบบนี้ วางใจไว้ที่คนดี จบเพลงนี้ ขอลาจาก ไปรักใครไม่รัก ไปรักคนที่มีเจ้าของ หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง เป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหน วันนั้นเธอบอกรักฉัน มาวันนี้ยังจำมันได้ หมดแล้วเยื่อใย บทสุดท้ายได้แค่พี่น้อง หมดแล้วเยื่อใย บทสุดท้าย ได้แค่พี่น้อง