ฝากเขาเฮ็ดแทน

 คะแนน นัจนันท์  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฝากเขาเฮ็ดแทนแหน่ คะแนน นัจนันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์

D# |

เคยได้ทุกอย่Fmางได้กอด ได้หอม ได้เป็นเจ้Gmาของแต่มามื้อนี้G#อ้ายมีเขาแล้ว น้องคA#งต้องไป..

ให้อ้ายกอดเขD#าคือน้องกอดเจ้าฝากเขาเฮ็ดแทGmนแหน่แก้มที่เคยหอFmม ปากที่เคยจูบ ฝากเขาสาA#นต่อให้อ้ายบอกเขD#าว่าน้องยกให้แค่เศษของเหลืGmอที่เคยCmใช้เก็บไว้Fmกะเฮ็ดหยังบ่ได้A# ฝากเขาไปถิ่มD#แหน่

เก็บไว้Fmกะเฮ็ดหยังบ่ได้A#..ฝากเขาไปถิ่มแหD#น่..

Fm A# | D# |คอร์ดเพลง ฝากเขาเฮ็ดแทน คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลง ฝากเขาเฮ็ดแทนแหน่ คะแนน นัจนันท์ เคยได้ทุกอย่าง ได้กอด ได้หอม ได้เป็นเจ้าของ แต่มามื้อนี้อ้ายมีเขาแล้ว น้องคงต้องไป ให้อ้ายกอดเขาคือน้องกอดเจ้า ฝากเขาเฮ็ดแทนแหน่ แก้มที่เคยหอม ปากที่เคยจูบ ฝากเขาสานต่อ ให้อ้ายบอกเขาว่าน้องยกให้ แค่เศษของเหลือที่เคยใช้ เก็บไว้กะเฮ็ดหยังบ่ได้ ฝากเขาไปถิ่มแหน่