นางฟ้าตกนรก

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าตกนรก กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ติ๊ก ชนัญเรียบเรียง: เอ๋ บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: DKS

C#m | F#m |C#m | F#m |

D | E |

หากว่ามองAแค่เพียงรูปกาย เธอคือนางฟ้C#mา..สวยงาDมท่วงท่าลีลา ให้ลุ่มหลAชายใดDได้ใกล้เธEอ..ก็หลC#mงละเมอเหมือนต้อF#mงมนต์ตกDอยู่ในวังวน..ของเธEอ..

สุขสมDอารมณ์ แต่ไร้หัวใจได้มาC#mแค่รักลวงหลอก..ของใครต่อใคDร..หลอกใจEตัวเองอย่างนี้สิ่งที่Dเธอทำ ที่เขาประณาม..ว่าเป็นผู้หญิC#mง..ไม่ดีF#mคิดได้Dสักที ก่อนที่จะสายEไป

ต่อให้กาAยของเธC#mอ..โบยบิDนอยู่บนสวรรAค์แต่ว่าใจAของเธC#mอ..กำลัDงตกนรEตกลงไC#mป.. ในหัวใจF#mเธอจนมืดมิC#mด.. หาทาF#mงไม่เจอฉันDแค่อยากเอื้อมมือไปฉุดเธEอ..ให้พบเจอทางสว่าง..

F#m | E |

กลับมาเป็Aนคนธรรมดา แต่มีตวามหมC#mาย..งดงาDมภายใจจิตใจ น่าใฝ่หAมีเพียDงแค่สักคEน.. ที่รักC#mเธอจริง จะดีF#mกว่ากลับตัDว กลับใจเถิดหนา นะเธEอ..

* | ** |

F#m | D |E | E |

D E | A C#m | D E |
C#m F#m | C#m F#m |
D | E |

** |

F#m | D |E | E |F#m |คอร์ดเพลง นางฟ้าตกนรก กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง นางฟ้าตกนรก กล้วย แสตมป์ หากว่ามองแค่เพียงรูปกาย เธอคือนางฟ้า สวยงามท่วงท่าลีลา ให้ลุ่มหลง ชายใดได้ใกล้เธอ ก็หลงละเมอเหมือนต้องมนต์ ตกอยู่ในวังวน ของเธอ สุขสมอารมณ์ แต่ไร้หัวใจ ได้มาแค่รักลวงหลอก ของใครต่อใคร หลอกใจตัวเองอย่างนี้ สิ่งที่เธอทำ ที่เขาประณาม ว่าเป็นผู้หญิง ไม่ดี คิดได้สักที ก่อนที่จะสายไป ต่อให้กายของเธอ โบยบินอยู่บนสวรรค์ แต่ว่าใจของเธอ กำลังตกนรก ตกลงไป ในหัวใจเธอ จนมืดมิด หาทางไม่เจอ ฉันแค่อยากเอื้อมมือไปฉุดเธอ ให้พบเจอทางสว่าง กลับมาเป็นคนธรรมดา แต่มีตวามหมาย งดงามภายใจจิตใจ น่าใฝ่หา มีเพียงแค่สักคน ที่รักเธอจริง จะดีกว่า กลับตัว กลับใจเถิดหนา นะเธอ