น้ำตา คิดถึง

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง น้ำตา คิดถึง กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กล้วย แสตมป์

D A | Bm A |G A | D A |

ตั้งแต่วัDนที่เธอAได้เดินจากBmไป    Aเธอรู้ไหGม หัวใจฉันร้องเรียกAหาเหงGา..จับหัวAใจ มันคิดถึF#mงเรื่องราวที่แล้วBmมาก็ไม่รู้Emว่าเธอจะคิดเหมือนกันบ้างไหA

อยู่ดี ๆD น้ำตาฉัAนมันก็รินBmไหล     AวันเวลาGผ่านไปหัวใจยังคิดถึงAเธอรัGก..หมดหัวAใจ อยากกระซิบF#mให้ฟัง ถ้าได้Bmเจอแต่ก็Gไม่รู้ว่าเธอAจะกลับมาเมื่อDไร

เมื่อความเหงGาบวกกับAน้ำตากลั่นออกมF#mาเป็นความคิดถึBmก็ไม่รู้Gว่าคน ๆ หนึ่Aงจะทนได้นาDนสักเท่าไD7อยากฝากสาGย..ลมAพัดพาฝากบอกเธF#mอหลบมาจะได้Bmหม้ายมีคนหนึ่Gงที่มันเหงาAใจทุก ๆ วัGนน้ำตามันไหAลเพราะคิดถึงเDธอ (A) (D7)

D A | Bm A |G | A |
G A | F#m Bm |Em A | D D7 |

* | * |

มีคนหนึ่Gงที่มันเหงาAใจทุก ๆ วัGนน้ำตามันไหAล.. เพราะคิดถึงเธDอ..คอร์ดเพลง น้ำตา คิดถึง กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง น้ำตา คิดถึง กล้วย แสตมป์ ตั้งแต่วันที่เธอได้เดินจากไป เธอรู้ไหม หัวใจฉันร้องเรียกหา เหงา จับหัวใจ มันคิดถึงเรื่องราวที่แล้วมา ก็ไม่รู้ว่าเธอจะคิดเหมือนกันบ้างไหม อยู่ดีๆน้ำตาฉันมันก็รินไหล วันเวลาผ่านไปหัวใจยังคิดถึงเธอ รัก หมดหัวใจ อยากกระซิบให้ฟัง ถ้าได้เจอ แต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะกลับมาเมื่อไร เมื่อความเหงาบวกกับน้ำตา กลั่นออกมาเป็นความคิดถึง ก็ไม่รู้ว่าคนๆหนึ่งจะทนได้นานสักเท่าไร อยากฝากสาย ลมพัดพา ฝากบอกเธอหลบมาจะได้หม้าย มีคนหนึ่งที่มันเหงาใจ ทุกๆวันน้ำตามันไหลเพราะคิดถึงเธอ มีคนหนึ่งที่มันเหงาใจ ทุกๆวันน้ำตามันไหล เพราะคิดถึงเธอ