เผื่อใจ

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เผื่อใจ กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรชัย สังเมียนสังกัดค่าย: DKS

C | Em |F | G |

   สะใจCตัวเองเหลือเกิน   ที่มันไปรักEmเธอซะมากมาย F  ผิดหวังแทบตาย ไม่ยอมหลาบจำG

สะใจCตัวเองทุกที ที่โดEmนตัวเธอนั้นทำให้ใจFมันรัก แล้วก็จากไปG หืออือ

กี่ครั้Amงแล้ว..ที่ใจEmมันเจ็บมันทFรมานเจียนตาC G/Bกี่ครั้งAmแล้ว..ที่ในEmหัวใจ.. มันอ่Fอน มันล้G

อยากให้เธอรู้Cเอาไว้.. ว่าใจEmดวงนี้..ไม่มีFอีกแล้วที่จะไปรัGกใครขอบใจตัวเธCออีกครั้ง.. ที่ทำEmให้ฉัน..เรียนรู้Fเอาไว้ว่าจะรักใคGร เผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่ง

C G/B | F |

   ขาดเธCอก็คงไม่ตาย   ดีกว่าเป็นควาEmยให้เธอสวมเขา F  เก็บเอาความเศร้าไว้ในหัวGใจ

บทเรียนCเรื่องราวความรักมันคอยตอกย้ำEmตัวฉันเรื่อยไปให้รู้Fเอาไว้ รักคราวต่อไป หืออืGอ หืออือ

* | ** |

C | Em |F | G |

** |

C G/B | F G |
C G/B | Fm |

เผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่ง.. Cคอร์ดเพลง เผื่อใจ กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง เผื่อใจ กล้วย แสตมป์ สะใจตัวเองเหลือเกิน ที่มันไปรักเธอซะมากมาย ผิดหวังแทบตาย ไม่ยอมหลาบจำ สะใจตัวเองทุกที ที่โดนตัวเธอนั้นทำ ให้ใจมันรัก แล้วก็จากไป หืออือ กี่ครั้งแล้ว ที่ใจมันเจ็บ มันทรมานเจียนตาย กี่ครั้งแล้ว ที่ในหัวใจ มันอ่อน มันล้า อยากให้เธอรู้เอาไว้ ว่าใจดวงนี้ ไม่มีอีกแล้วที่จะไปรักใคร ขอบใจตัวเธออีกครั้ง ที่ทำให้ฉัน เรียนรู้เอาไว้ ว่าจะรักใคร เผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่ง ขาดเธอก็คงไม่ตาย ดีกว่าเป็นควายให้เธอสวมเขา เก็บเอาความเศร้าไว้ในหัวใจ บทเรียนเรื่องราวความรัก มันคอยตอกย้ำตัวฉันเรื่อยไป ให้รู้เอาไว้ รักคราวต่อไป หืออือ หืออือ เผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่ง