สำนึก

 โก๊ะ นิพนธ์  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สำนึก โก๊ะ นิพนธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พริกไทยเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Flipper, ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Mellow Me

C D | Bm Em |Am D | G Gsus4 | G |

ไม่เอา ไม่เอา ไม่เมาอีกแล้Gฉันใช้ชีวิตเหมือนแมAmว ที่เร่ ที่ร่อDน พเนจGเหมือนแมวอกหัG7ก เหมือนมิวสิควีดีโAmต้องเดิDนสโลว์ ๆG คิดว่าโAmก้ ก็โง่Dจริง G Gsus4 | Gๆ ..

ไม่เอา ไม่เอา ไม่เมาอีกแล้Gสาบานต่อหน้าพระแก้Amว เลิกสัมมะเลD และเทใจGรักใครเท่าG7ไหร่.. ก็ทิ้งไปมีพ่อยAmจะรัDกแค่ไหนก็นGก ส่องกระจAmกแล้วมอDงตัวGเอง

จะเก็บแต่เงิCน จะทำแต่งาน เลี้ยงหัวใจจะลืมที่เขาทิ้งไAmป จะเลิกอาลัDย จะเลิกGเกียจคร้านจะทำทุกอย่Amาง จะมีทั้งบ้าDน จะมีทั้งรBmจะเอEmาไปวางประชAmด ให้กับคDนที่ไม่(G)ใยดี

ใครเขาจะเอา ถ้าเมาอย่างหมGถ้าใจยังไร้ราคAmา ความรักก็บิDนก็ปลิวไปGคนไม่เอาถ่าG7น ต้องเหงาเข้าอีหรอบเดิAmไม่ต้องให้ใครมาเฟิร์Gแค่ต้องเลิAmกอาลัDยตายGอยาก

** |

ตังCค์ไม่มีตังค์ ถ้าที่เหลืDอมีแต่ตัวตั้Bmงก็แค่ตั้งหน้าตั้งตEmาทำแต่งานเมAmาจะไม่เมา ไม่ว่าเสาDร์หรืออังคารดื่Gมแต่น้ำหวาน

C D | Bm Em |Am D | G G7 |

** |

จะทำทุกอย่Amาง จะมีทั้งบ้าDน จะมีทั้งรBmจะเอEmาไปวางประชAmด ให้กับคDนที่ไม่Cใยดี..คอร์ดเพลง สำนึก โก๊ะ นิพนธ์

เนื้อเพลง สำนึก โก๊ะ นิพนธ์ ไม่เอา ไม่เอา ไม่เมาอีกแล้ว ฉันใช้ชีวิตเหมือนแมว ที่เร่ ที่ร่อน พเนจร เหมือนแมวอกหัก เหมือนมิวสิควีดีโอ ต้องเดินสโลว์ๆคิดว่าโก้ ก็โง่จริงๆ ไม่เอา ไม่เอา ไม่เมาอีกแล้ว สาบานต่อหน้าพระแก้ว เลิกสัมมะเล และเทใจ รักใครเท่าไหร่ ก็ทิ้งไปมีพ่อยก จะรักแค่ไหนก็นก ส่องกระจกแล้วมองตัวเอง จะเก็บแต่เงิน จะทำแต่งาน เลี้ยงหัวใจ จะลืมที่เขาทิ้งไป จะเลิกอาลัย จะเลิกเกียจคร้าน จะทำทุกอย่าง จะมีทั้งบ้าน จะมีทั้งรถ จะเอาไปวางประชด ให้กับคนที่ไม่ใยดี ใครเขาจะเอา ถ้าเมาอย่างหมา ถ้าใจยังไร้ราคา ความรักก็บินก็ปลิวไป คนไม่เอาถ่าน ต้องเหงาเข้าอีหรอบเดิม ไม่ต้องให้ใครมาเฟิร์ม แค่ต้องเลิกอาลัยตายอยาก ตังค์ไม่มีตังค์ ถ้าที่เหลือมีแต่ตัว ตั้งก็แค่ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งาน เมาจะไม่เมา ไม่ว่าเสาร์หรืออังคาร ดื่มแต่น้ำหวาน จะทำทุกอย่าง จะมีทั้งบ้าน จะมีทั้งรถ จะเอาไปวางประชด ให้กับคนที่ไม่ใยดี


โก๊ะ นิพนธ์ หลังจากที่โด่งดังกับเพลงตัดพ้อแล้ว ก็มาถึงขั้นต่อไปในชีวิตการเป็นศิลปิน นอกจากสร้างช่องเองเเล้วปล่อยเพลงของตัวเอง เพลง ยอมปล่อย กับค่าย WE CAN RECORD คราวนี้ก็มาถึงเพลงพิเศษที่ชื่อว่า "สำนึก" เป็นการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งระหว่าง ต้อง พริกไทย ผู้แต่งเพลงตัดพ้อ และ โก๊ะ นิพนธ์ หวังว่าจะถูกใจแฟนๆ