ถามใจ

 ก้อย กินรี  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ถามใจ ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมชาย แซ่ด่านเรียบเรียง: A2 สตูดิโอ

C Em | F G |F G |

   หากชีวิCต..คนเรEmา.. ต้องกาFรอะไรหลายอย่าG Am  ก็ไขว่ ก็คว้าEmเอา แต่คงFไม่ได้ดั่งหวัG Am  ฉันก็คนEmหนึ่ง.. ยังสู้Fวิ่งตามความฝัGAmม่ท้อ แต่มุ่งEmมั่น สักวัFน..ฝันต้องเป็นจริGง..

   หากน้ำตาC..คนเราEm.. ไหลมFาเวลารู้สึG Am  ก็ลองนึกคิEmดดู.. ว่าเรFาสู้แล้วหรือยัG Am  โลกนี้มันEmกว้าง เส้นทาFงเต็มด้วยขวากหนGาม Am  แต่ต้องมีหนEmทาง   ทุกอย่Fาง..เราต้องมีความศรัทธGา..

ถามใจตัวเอFง..ว่าเรานี้สู้GสุดตัวหรือยัAmถ้ายังไม่เต็มกำลังF บอกตัวเอGง..ว่าไม่ถอAmสองมือ สองเท้าเรFา..ยังมีG..และเอาชนCะหัวใจEmของตัวAmเองทุกสิ่Dmงที่ปารถนEmา..ทุกอย่าDmงมันต้องได้มGา..เพราะตัวเอAmง..

Am |
C Em | F G |

* | ** |

Am |
F G | F G |
F | G |

** |คอร์ดเพลง ถามใจ ก้อย กินรี

เนื้อเพลง ถามใจ ก้อย กินรี หากชีวิต คนเรา ต้องการอะไรหลายอย่าง ก็ไขว่ ก็คว้าเอา แต่คงไม่ได้ดั่งหวัง ฉันก็คนหนึ่ง ยังสู้วิ่งตามความฝัน ไม่ท้อ แต่มุ่งมั่น สักวัน ฝันต้องเป็นจริง หากน้ำตา คนเรา ไหลมาเวลารู้สึก ก็ลองนึกคิดดู ว่าเราสู้แล้วหรือยัง โลกนี้มันกว้าง เส้นทางเต็มด้วยขวากหนาม แต่ต้องมีหนทาง ทุกอย่าง เราต้องมีความศรัทธา ถามใจตัวเอง ว่าเรานี้สู้สุดตัวหรือยัง ถ้ายังไม่เต็มกำลัง บอกตัวเอง ว่าไม่ถอย สองมือ สองเท้าเรา ยังมี และเอาชนะหัวใจของตัวเอง ทุกสิ่งที่ปารถนา ทุกอย่างมันต้องได้มา เพราะตัวเอง