ชาวนาอาลัย

 คนด่านเกวียน  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ชาวนาอาลัย สีเผือก คนด่านเกวียน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประยูร ลาแสง

Gm | F |D# | Gm |
Gm | Gm |

 Gm  เสียงสวดคาถาภาษาบาGmลี   ในงานศพทิดจันดีCm ที่โศรกศัลGmย์ Gm  สวดส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่Cmสวรรค์ Gm  ท่ามกลางกลิ่นควันธูปเทียนคละคลุ้D7

   ลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชาวนGm   ทุกคนต่างหลั่งน้ำตCmา..คาท้องทุ่Gm Gm  ผืนนาย่อยยับ ขาดคนเฝ้าคอCmยปรับปรุง Gm  เพื่อนบ้านมามุง..D7 เพื่อไว้อาลัย

Gm A# | C D# |

 Gm  หนังต้องแอก ข้าวไถD# ใครจะปั้น Gm  คราดและไถหักลงสะบั้Gm   ไถA#.. ไม่Cm.. ไหวGm..   คันนาที่กิ่วใครเล่าจะขุCmด..ดินใส่ Gm  ควายน้อยเกิดใหม่..D7 ใครจะผูกสนตะพา(Gm)

Gm | F |D# | Gm |

 Gm  ปล่อยให้ลูกเมียอยู่กับท้องนD7   เหมือนดังเอามือกุมตCm   หมA#ด..ควCmาม..หมGmาย.. Gm  จะมีก็แต่ผู้เป็นลูกชาCmย.   ไว้สืบเชื้อGm | D7สาย..   ชาวนาต่อไป..

Gm | F |Gm | D# |
Gm | F |D# | D# |

Gm | D# |G# | F# |F | F |

Gm A# | C D# |

* |

Gm | F | Gm | D# | Gm | F | D# | ( x2 )
D# F | Gm |คอร์ดเพลง ชาวนาอาลัย สีเผือก คนด่านเกวียน

เนื้อเพลง ชาวนาอาลัย สีเผือก คนด่านเกวียน เสียงสวดคาถาภาษาบาลี ในงานศพทิดจันดี ที่โศรกศัลย์ สวดส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่สวรรค์ ท่ามกลางกลิ่นควันธูปเทียนคละคลุ้ง ลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชาวนา ทุกคนต่างหลั่งน้ำตา คาท้องทุ่ง ผืนนาย่อยยับ ขาดคนเฝ้าคอยปรับปรุง เพื่อนบ้านมามุง เพื่อไว้อาลัย หนังต้องแอก ข้าวไถ ใครจะปั้น คราดและไถหักลงสะบั้น ไถ ไม่ ไหว คันนาที่กิ่วใครเล่าจะขุด ดินใส่ ควายน้อยเกิดใหม่ ใครจะผูกสนตะพาย ปล่อยให้ลูกเมียอยู่กับท้องนา เหมือนดังเอามือกุมตา หมด ความ หมาย จะมีก็แต่ผู้เป็นลูกชาย ไว้สืบเชื้อสาย ชาวนาต่อไป