เด็กปั๊ม

 คนด่านเกวียน  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เด็กปั๊ม สีเผือก คนด่านเกวียน

A# Gm | F Dm |
A# Gm | F Dm |

F | Dm |A# | C7 |
F | A# |C7 | F | C7 |

ข้อยจาFกอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศิFวิไลซ์เลิศฟ้DmทำงานแลกกับเงิDmนเลี้ยงชีวาบริการเพิ่มพลัFง..ให้รถรGmคนเขาขานนามว่C7า..เป็นเด็กปั๊มน้ำมัF

ตื่นแต่เช้Dmา เพราะกลัวไม่ทัFถ้าตื่นสาDmย เราพอรู้กัFค่าแรงงานนั้Cนมันสำ มะคัญจริงเออF

แตรรถบีFบ ก็รีบลุกโกรกกรากเป็นความลำบาFก..ที่ข้อยต้องเจอเช้าจนดึFกเงียบเย็นยิ่งเซ่อโอ้ละเหน่Fอ ข้อยมันง่วงนอF | C7

F | Dm |A# | C7 |
F | A# |C7 | F | C7 |

แต่งตัFว กาบ่แม่นสำอางค์ย้อนข้อยบ่มีสตาFงค์..จับ จ่าย ถ่าย ถอนชุดทำงานเด็กปั๊มFนั่นแหละชุดนอGmคู่ชม คู่ควFง คู่เว้าวอGmข้อยยังบ่ออนซอC7น ย้อนข้อยมันยังจF

สิมีไDmผ..มาสนใจเรFผู้อับเฉDmา เราต้องจำทFเก็บดวงใจจน ๆA# มอบเพื่อคC7นรักจริF

มีรถเก๋งขี่F ก็เข้าทีดีดอกข้อยคนบ้านนอFก คือสิบ่กล้าแอบอิงข้อยจึงต้อFงเฉยดูอยู่นิ่งเพราะจนทุกสิ่Fง เลยไม่สุงสิงกับใคร

A# Gm | F Dm |
A# Gm | F Dm |

F | Dm |A# | C7 |
F | A# |C7 | F | C7 |

* | ** | *** |

F C7 | A# F |คอร์ดเพลง เด็กปั๊ม คนด่านเกวียน

เนื้อเพลง เด็กปั๊ม คนด่านเกวียน ข้อยจากอีสานหลายปี เข้ามาอยู่กรุงศิวิไลซ์เลิศฟ้า ทำงานแลกกับเงินเลี้ยงชีวา บริการเพิ่มพลัง ให้รถรา คนเขาขานนามว่า เป็นเด็กปั๊มน้ำมัน ตื่นแต่เช้า เพราะกลัวไม่ทัน ถ้าตื่นสาย เราพอรู้กัน ค่าแรงงานนั้นมันสำ มะคัญจริงเออ แตรรถบีบ ก็รีบลุกโกรกกราก เป็นความลำบาก ที่ข้อยต้องเจอ เช้าจนดึกเงียบเย็นยิ่งเซ่อ โอ้ละเหน่อ ข้อยมันง่วงนอน แต่งตัว กาบ่แม่นสำอางค์ ย้อนข้อยบ่มีสตางค์ จับ จ่าย ถ่าย ถอน ชุดทำงานเด็กปั๊มนั่นแหละชุดนอน คู่ชม คู่ควง คู่เว้าวอน ข้อยยังบ่ออนซอน ย้อนข้อยมันยังจน สิมีไผ มาสนใจเรา ผู้อับเฉา เราต้องจำทน เก็บดวงใจจนๆมอบเพื่อคนรักจริง มีรถเก๋งขี่ ก็เข้าทีดีดอก ข้อยคนบ้านนอก คือสิบ่กล้าแอบอิง ข้อยจึงต้องเฉยดูอยู่นิ่ง เพราะจนทุกสิ่ง เลยไม่สุงสิงกับใคร