นิยาย

 KT Long Flowing  แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นิยาย KT Long Flowing เคทีลองโฟลวอิ้ง
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingเรียบเรียง/ดนตรี/โปรดิวเซอร์: KT Long Flowing

C# | D# |Cm | Fm |

 C#  เธอรักในสิ่งที่มี.. D# ทุก ๆ เรื่องไม่ว่าร้ายว่าดี Cm  ฉันรู้ว่าเธอต้องทนเพื่อฉันFmมามากเท่าไหร่ C#  เธอไม่เคยเรียกร้อง ไม่อ้อนD#วอน ไม่ขออะไร Cm  อย่าโกรธคนเมาได้โปรดจงเอFmาชีวิตเธอคืนไป

ของขวัC#ญ..จากฉัน ที่ไม่เอาD#ไหนจากคนที่รัCmก รักเธอ..จนสุFmดหัวใจและไม่ว่าโลC#ก..จะหมุน จะเปลี่ยD#นแค่ไหนจงจำเอาไว้Cmว่าเรา..รักกันเFmท่าไร

ฉันคงต้องยอC#มปล่อยมือ ให้เธD#อเดินจากไปไม่ใช่ว่าไม่รัCmก ให้เธอจงเข้าFmใจฉันคงต้องยอมปล่อC#ย..ให้เธอเดินจากไD#เจ็บปวดสักแค่ไหCmน ก็คงต้องยอFm

ส่วนฉันต้องเดินต่C#อ.. ในโลกของฉัD#ส่วนเธอก็เดินออCmก..จากนิยายของฉัFmเหลือไว้แค่เพียงแC#ต่..เรื่องราว และนํ้D#าตาแล้วกลับไปอยู่ในโลCmกของความเป็นจริงที่เธอFmนั้น..ได้จากมา..

 C#  ตราบใดที่เรารักกัน..D#  ไม่แปลเปลี่ยนผันตามการ Cm  ถึงแม้ว่านั้นเราจะไม่มีกัFmนอีกแล้วก็ตาม   นิยายC#เรา โปรดเก็บไว้..ข้าง ๆD# เธอ เมื่อทุกข์ใจ Cm  คิดถึงเมื่อใด เมื่อไม่มีใคFmร ให้เธอนั้นเปิดอ่าน

ของขวัC#ญ..จากฉัน เก็บเอาD#ไว้นิยายเล่มนั้Cmน มันมี..เรื่องเรFmาข้างในและไม่ว่าโลC#ก จะหมุน จะเปลี่ยD#นแค่ไหนจงจำเอาไว้Cm..ว่าเรา..รักกันเFmท่าไร

* | ** |

C# | D# |Cm | Fm |

 C#  มืดมิดเพียงใดก็ยังแวววาD#   เธอนั้นส่องประกายยังกับแสงดาCm   นั่งมองดูเธอผ่านแสงพรFmาว   ใจไม่อยากจะเลิกกับเธอเลย

 C#  แต่เรานั้นต่างกัน เธอก็รู้ดีD#   ทำเธออับอายอยู่ทุกทีCm   กินไม่ได้หรอกเธอถ้ามีแค่แสนดีFm   อย่าไดหันกลับเลยเบบี้

 C#  เพราะพี่นั่นมันD#แค่โลโซ   มีใจอย่างเดีCmยวดันอยากโชว์   ลืมไปว่านิยาFmย พออ่านจบก็ชั่งโล

* | ** |คอร์ดเพลง นิยาย KT Long Flowing เคทีลองโฟลวอิ้ง

เนื้อเพลง นิยาย KT Long Flowing เคทีลองโฟลวอิ้ง เธอรักในสิ่งที่มี ทุกๆเรื่องไม่ว่าร้ายว่าดี ฉันรู้ว่าเธอต้องทนเพื่อฉันมามากเท่าไหร่ เธอไม่เคยเรียกร้อง ไม่อ้อนวอน ไม่ขออะไร อย่าโกรธคนเมาได้โปรดจงเอาชีวิตเธอคืนไป ของขวัญ จากฉัน ที่ไม่เอาไหน จากคนที่รัก รักเธอ จนสุดหัวใจ และไม่ว่าโลก จะหมุน จะเปลี่ยนแค่ไหน จงจำเอาไว้ว่าเรา รักกันเท่าไร ฉันคงต้องยอมปล่อยมือ ให้เธอเดินจากไป ไม่ใช่ว่าไม่รัก ให้เธอจงเข้าใจ ฉันคงต้องยอมปล่อย ให้เธอเดินจากไป เจ็บปวดสักแค่ไหน ก็คงต้องยอม ส่วนฉันต้องเดินต่อ ในโลกของฉัน ส่วนเธอก็เดินออก จากนิยายของฉัน เหลือไว้แค่เพียงแต่ เรื่องราว และนํ้าตา แล้วกลับไปอยู่ในโลกของความเป็นจริง ที่เธอนั้น ได้จากมา ตราบใดที่เรารักกัน ไม่แปลเปลี่ยนผันตามการ ถึงแม้ว่านั้นเราจะไม่มีกันอีกแล้วก็ตาม นิยายเรา โปรดเก็บไว้ ข้างๆเธอ เมื่อทุกข์ใจ คิดถึงเมื่อใด เมื่อไม่มีใคร ให้เธอนั้นเปิดอ่าน ของขวัญ จากฉัน เก็บเอาไว้ นิยายเล่มนั้น มันมี เรื่องเราข้างใน และไม่ว่าโลก จะหมุน จะเปลี่ยนแค่ไหน จงจำเอาไว้ ว่าเรา รักกันเท่าไร มืดมิดเพียงใดก็ยังแวววาว เธอนั้นส่องประกายยังกับแสงดาว นั่งมองดูเธอผ่านแสงพราว ใจไม่อยากจะเลิกกับเธอเลย แต่เรานั้นต่างกัน เธอก็รู้ดี ทำเธออับอายอยู่ทุกที กินไม่ได้หรอกเธอถ้ามีแค่แสนดี อย่าไดหันกลับเลยเบบี้ เพราะพี่นั่นมันแค่โลโซ มีใจอย่างเดียวดันอยากโชว์ ลืมไปว่านิยาย พออ่านจบก็ชั่งโล