อีเรียม

 คันไถ  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อีเรียม คันไถ

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

Am | G |F | E7 |
Am | G |F E7 | Am |

อีเรียAmม.. อีCเรียมอีเรียDmมมันคงไม่พ้นเข็มยAmอีเรีAmยม.. อีCเรียมอีเรีDmยมยังอยากเห็นพ่อAmแม่มา

Am | G |F E7 | Am |

อีเรียAmมเป็นสาววัยรุ่Amหัวใจว้าวุ่Cน..อยู่ในการศึกษAmไม่พากเพีAmยร หนีเรียนเป็นประจำAmหัวใจมืดดำC หรือว่ากรรมนำAmมา

พ่อแม่Cก็ไม่เคยสนใDmจ..ว่าอีเรียมทำไมจึGงหนีการศึกษAmสาเหตุC ว่าแม่ย้ายพ่อแยDmอีเรียมใจแตGก ทิ้ง ตำหรับ ตำรAm

** |

Am | G |F E7 | Am |

อีเรีAmยม..ชักเริ่มมั่วสุAmเดินทางเข้ากลุ่Cม..ไปกับพวกติดยAmบ้านช่อAmง ก็ไม่เคยสนใAmเป็นเพราะใครเล่าใคCร..ทำให้เธอเจียนบ้Am

ความสุCข อบอุ่น ก็ไม่มีDmเหลือบมองดูพี่G ก็ล่อแต่บ้องกัญชAmอีเรีCยมเลยต้องมาเป็นสาวเสDmนึกจะฉีด กลัวเจ็Gบ เลยต้องเอ๊บแต่ยAm

** |

Am | C |Dm | Am |
Am | C |Dm | Am |

Am | C |Dm | Am |
Am | C |Dm | Am |

Am | G7 | F E7 | Am |

อีเรีAmยม..ติดยางอมแงAmทำผมเหมือนแหม่Cม หมดสภาพงามตาAmหากใคAmรเห็นใจช่วยทีAmส่งเธอมาที่C ถ้ำกระบอก รีบพAm

อนาคตCยังไม่หมดความหมDmายพ่อแม่เร็วไวG กลับใจกันเถิดหนAmอย่าปล่อCยให้อีเรียมจรจัDmหากใครเป็นญาติ ๆG พาอีเรียมกลับมAm

** | ** |

Am | G |F | E7 |
Am | G |F E7 | Am |คอร์ดเพลง อีเรียม คันไถ

เนื้อเพลง อีเรียม คันไถ อีเรียม อีเรียม อีเรียมมันคงไม่พ้นเข็มยา อีเรียม อีเรียม อีเรียมยังอยากเห็นพ่อแม่มา อีเรียมเป็นสาววัยรุ่น หัวใจว้าวุ่น อยู่ในการศึกษา ไม่พากเพียร หนีเรียนเป็นประจำ หัวใจมืดดำ หรือว่ากรรมนำมา พ่อแม่ก็ไม่เคยสนใจ ว่าอีเรียมทำไมจึงหนีการศึกษา สาเหตุ ว่าแม่ย้ายพ่อแยก อีเรียมใจแตก ทิ้ง ตำหรับ ตำรา อีเรียม ชักเริ่มมั่วสุม เดินทางเข้ากลุ่ม ไปกับพวกติดยา บ้านช่อง ก็ไม่เคยสนใจ เป็นเพราะใครเล่าใคร ทำให้เธอเจียนบ้า ความสุข อบอุ่น ก็ไม่มี เหลือบมองดูพี่ ก็ล่อแต่บ้องกัญชา อีเรียมเลยต้องมาเป็นสาวเสพ นึกจะฉีด กลัวเจ็บ เลยต้องเอ๊บแต่ยา อีเรียม ติดยางอมแงม ทำผมเหมือนแหม่ม หมดสภาพงามตา หากใครเห็นใจช่วยที ส่งเธอมาที่ ถ้ำกระบอก รีบพา อนาคตยังไม่หมดความหมาย พ่อแม่เร็วไว กลับใจกันเถิดหนา อย่าปล่อยให้อีเรียมจรจัด หากใครเป็นญาติๆพาอีเรียมกลับมา