ยายแล่ม

 คันไถ  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยายแล่ม คันไถ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ

Am | Am |Am | Am |

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | E |

ยายแล่Amม อีตอนสาว ๆE7ผิวขาDmว ตาคม สมใAmฉันจะเล่Amากล่าวตอนย้อนไปDm..อายุแกได้Amวัยปิ้งพอดีB..

พอทุ่มตรAmง แต่งองค์เยื้องกรAmายชักแถวเรียงราAmย หมายไปดูของดีAmลมหนาAmวก็พัดมายามราตAmรียายแล่มโสภีAm ก็ออกมาที่แท่นรำAm

F | F |G | G |Dm | G |C | C |

ชีวิAmตยายแล่มนั้นหนE7า..ต้องพึ่งพDmาเสียงเพลงย้อมนำAmฟังแกเล่AmาความหลังยังจำDmแกสู้ทนทำAmเก็บงำมาหลายปีB..

ทุกคืAmนต้องมายืนละเลAmร่ายรำทำเพลAmงด้วยจังหวะดี ๆ Amยักย้าAmย ส่ายเอวก็มีAmซ้ายที ขวาทีAm จะคืนละกี่สตาAmงค์

F | F |G | G |Dm | G |C |

บัดนี้Amยายแล่มแก่เหE7ลาผมยาDmว สีขาวเก๋าจัAmหมดเรี่ยวAmแรง เฝ้ารัDmมีลูกคอยนั่Amง..พัดวีเอาใจB

เป็นอาชีAmพที่ต้องใช้การโชAmว์ตั้งแต่เราโAmต ยังหาดูกันไม่ได้AmมาดัดแปลAmงกันแจ๋วแหววสะใAmถ้าจะดูก็ไAmป ที่พัทยา พัฒน์พงAmษ์

Am | E7 |Am | E7 |
Am | E7 |Am | E7 |

Am | E7 |Am | E7 |
Am | E7 |Am | E7 |
Am | E7 |Am | E7 |
Am | E7 |Am | E7 |
Am | E7 |Am | E7 |

* | ** |

F | F |G | G |Dm | G | C |

C | G |G | G |
C | G |G | G |C |คอร์ดเพลง ยายแล่ม คันไถ

เนื้อเพลง ยายแล่ม คันไถ ยายแล่ม อีตอนสาวๆผิวขาว ตาคม สมใจ ฉันจะเล่ากล่าวตอนย้อนไป อายุแกได้วัยปิ้งพอดี พอทุ่มตรง แต่งองค์เยื้องกราย ชักแถวเรียงราย หมายไปดูของดี ลมหนาวก็พัดมายามราตรี ยายแล่มโสภี ก็ออกมาที่แท่นรำ ชีวิตยายแล่มนั้นหนา ต้องพึ่งพาเสียงเพลงย้อมนำ ฟังแกเล่าความหลังยังจำ แกสู้ทนทำเก็บงำมาหลายปี ทุกคืนต้องมายืนละเลง ร่ายรำทำเพลงด้วยจังหวะดีๆ ยักย้าย ส่ายเอวก็มี ซ้ายที ขวาที จะคืนละกี่สตางค์ บัดนี้ยายแล่มแก่เหลา ผมยาว สีขาวเก๋าจัง หมดเรี่ยวแรง เฝ้ารัง มีลูกคอยนั่ง พัดวีเอาใจ เป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ ตั้งแต่เราโต ยังหาดูกันไม่ได้ มาดัดแปลงกันแจ๋วแหววสะใจ ถ้าจะดูก็ไป ที่พัทยา พัฒน์พงษ์