อกหักเพราะรักเมีย (The Voice)

 เล็ก พงษธร  ลูกทุ่ง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อกหักเพราะรักเมีย เล็ก พงษธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชษฐ์ ห่อกาญจนา

D |

ยอมรับโดยดีA ว่ามีเมียแล้Bmเคยรักเมียแน่วแน่G ไม่แปAร..เปลี่ยนDผันเมื่อมาเจอเธGอ เก็บไปเพ้Aอจนใจไหวหวั่BmลงเอAยเรารักกัDน เบ่งบาGนอยู่ที่กลางAใจ

วันนี้มีใจแบ่งไปเป็นสBmองเมียรู้A เมียจะต้อGง.. ปวดใจA..เพียงไหDกลุ้มใจจริงเอGอ เก็บเธอไว้Aคงเป็นเรื่องใBmหญ่เมียคAงจะเสียใจD ขอไกลเธAอ.. ขD | D7อลา..

ฉันต้องอกหัBmก ก็เพรAาะรักเมีGยอมเสียเธอไปA ทั้งที่ใจDไม่ปรารถนา..D7ฉันทำเธอเจ็Gบ เจ็บจนมีน้ำDตาอยากให้เธอรู้ว่Bmา..ฉันช้ำอุราE7..แค่ไAหน.. F#

เจอกันเมื่อสายBmไปทั้งที่ใAจ.. รัก.D. กัน..คอร์ดเพลง อกหักเพราะรักเมีย เล็ก พงษธร Lek Pongsatorn

เนื้อเพลง อกหักเพราะรักเมีย เล็ก พงษธร Lek Pongsatorn ยอมรับโดยดี ว่ามีเมียแล้ว เคยรักเมียแน่วแน่ ไม่แปร เปลี่ยนผัน เมื่อมาเจอเธอ เก็บไปเพ้อจนใจไหวหวั่น ลงเอยเรารักกัน เบ่งบานอยู่ที่กลางใจ วันนี้มีใจแบ่งไปเป็นสอง เมียรู้ เมียจะต้อง ปวดใจ เพียงไหน กลุ้มใจจริงเออ เก็บเธอไว้คงเป็นเรื่องใหญ่ เมียคงจะเสียใจ ขอไกลเธอ ขอลา ฉันต้องอกหัก ก็เพราะรักเมีย ยอมเสียเธอไป ทั้งที่ใจไม่ปรารถนา ฉันทำเธอเจ็บ เจ็บจนมีน้ำตา อยากให้เธอรู้ว่า ฉันช้ำอุราแค่ไหน เจอกันเมื่อสายไป ทั้งที่ใจรักกัน